Porez na dodanu vrijednost - Porezna oslobođenja
Broj klase:410-01/02-01/693
Urudžbeni broj:513-07/02-2
Zagreb, 04.09.2002
Oslobođenje od plaćanja poreza na dodanu vrijednost prilikom izgradnje objekata komunalne infrastrukture
U povodu vašeg dopisa i upita komunalnog poduzeća "A", o oslobođenju od plaćanja poreza na dodanu vrijednost prilikom izgradnje objekata komunalne infrastrukture, koje su sredstvima potpore financirale Hrvatske vode Zagreb, odgovaramo u nastavku.
U dopisu navodite da je komunalno poduzeće "A" izvelo radove na izgradnji vodovoda, a Hrvatske vode Zagreb financirale su radove bespovratnim sredstvima koja je izvođač radova knjižio kao potporu - učešće u izgradnji vodovoda.
Prema navedenom riječ je o izgradnji vodovoda, objekta komunalne infrastrukture, odnosno javnom dobru što se financira iz sredstava potpore. Ako sredstva nisu naknada za neko isporučeno dobro ili obavljenu uslugu, već predstavljaju financijsku potporu za izgradnju općeg dobra, bez protučinidbe davatelju financijskih sredstava, nije riječ o isporuci dobara ili obavljenim uslugama u smislu odredbe članka 2. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 47/95 do 73/00), već o isporuci dobara i usluga koje ne podliježu oporezivanju porezom na dodanu vrijednost.
Međutim, ako komunalno poduzeće "A" temeljem doznačenih sredstava pruža isporuke dobara ili usluga (sa ili bez posebnog zaračunavanja tih isporuka) obvezna je na primljena sredstva preračunatom stopom obračunati obvezu poreza na dodanu vrijednost.
Navedeno je u skladu s tumačenjima što ga je dao Središnji ured Porezne uprave u sličnim
slučajevima.
Povratak na prethodnu stranicu