Porez na dodanu vrijednost - Porezna oslobođenja
Broj klase:410-19/02-01/228
Urudžbeni broj:513-07/02-2
Zagreb, 11.06.2002
Oslobođenje od plaćanja porezana dodanu vrijednost i povrat dosad plaćenog poreza
U svezi s vašim zahtjevom za oslobođenjem od plaćanja poreza na dodanu vrijednost i povratom dosad plaćenog poreza za dobra i usluge pri izgradnji centra "A" i povratom plaćenog poreza na promet nekretnina za zemljište na kojem se gradi cenetar "A", odgovaramo u nastavku.
1. Pravo na povrat poreza na dodanu vrijednost prema odredbama Zakona o porezu na dodanu vrijednost ("Narodne novine", broj 47/95 do 73/00), imaju samo porezni obveznici koji obavljaju oporezive isporuke.
Isporuke dobara i usluga koje obave vjerske zajednice u okviru obavljanja svoje djelatnosti oslobođene su poreza na dodanu vrijednost kako je to propisano odredbom članka 11. stavak 1. točka 9. Zakona. Ovo porezno oslobođenje znači da vjerske zajednice ne zaračunavaju porez na isporuke dobara i usluge koje obave, ali u isto vrijeme nemaju niti pravo na odbitak poreza koji su im zaračunali njihovi dobavljači, te zaračunani porez snose kao trošak. U smislu odredbi Zakona o porezu na dodanu vrijednost, vjerske zajednice su krajnji potrošači i snose porez sadržan u računima za nabavljena dobra i usluge.
Status vjerskih zajednica prema odredbama Zakona o porezu na dodanu vrijednost, uređenje na način kao i u ostalim europskim zemljama koje primjenjuju porez na dodanu vrijednost odnosno na način propisan u Šestoj smjernici Europske unije.
2. Promet odnosno stjecanje zemljišta oporezuje se porezom na promet nekretnina po stopi od 5% prema odredbama Zakonu o porezu na promet nekretnina («Narodne novine», broj 69/97).
Odredbama ovog Zakona, nije propisano porezno oslobođenje pri stjecanju nekretnina koje su predmet oporezivanja porezom na promet nekretnina, od strane vjerskih zajednica te Ministarstvo financija odnosno Porezna uprava ne može pojedinog poreznog obveznika mimo odredbi Zakona, osloboditi obveze plaćanja poreza ili mu plaćeni porez vratiti.
Povratak na prethodnu stranicu