Porez na dodanu vrijednost - Porezna oslobođenja
Broj klase:410-19/00-01/233
Urudžbeni broj:513-07/02-3
Zagreb, 19.06.2002
Oslobođenje od plaćanja poreza na dodanu vrijednost pri uvozu investicijske opreme
U svezi zahtjeva društva "A", za oslobođenjem od plaćanja porez na dodanu vrijednost pri uvozu investicijske opreme (strojevi), u nastavku odgovaramo.
Odredbama članka 2. stavak 1. točka 4. Zakona o porezu na dodanu vrijednost, ("Narodne novine", broj 47/95 do 73/2000.), porez na dodanu vrijednost plaća se na uvoz dobara u tuzemstvo pri čemu se pod uvozom razumijeva i unos i prijem i drugi oblici uvoza dobara.
Prema odredbi članka 7. stavak 5. Zakona, porezne obveza pri uvozu dobara nastaje danom nastanka carinskog duga, a porez obračunava i naplaćuje carinarnica koja provodi carinski postupak zajedno s obračunom i naplatom carinskog duga, prema propisima o obračunu i naplati carinskog duga.
Plaćeni porez na dodanu vrijednost pri uvozu, prema članku 20. stavak 2. Zakona, porezi obveznik može odbiti kao pretporez i na taj način plaćeni porez ne predstavlja trošak za poreznog obveznika.
Mimo zakonskih odredbi, Ministarstvo financija nema ovlasti donositi oslobođenja od plaćanja poreza na dodanu vrijednost.
Povratak na prethodnu stranicu