Porez na dodanu vrijednost - Porezna oslobođenja
Broj klase:410-19/00-01/270
Urudžbeni broj:513-07/02-2
Zagreb, 08.07.2002
Porez na dodanu vrijednost
Ministarstva znanosti i tehnologije postavilo nam je upit u svezi postupka za ostvarenje poreznog oslobođenja za nabavu dobara i usluga za potrebe znanstvene radionice koju organizira "A" u Zagrebu, a koje se financiraju iz inozemne novčane donacije, na koji u nastavku odgovaramo.
Prema odredbama članka 12. stavak 1. točka 12. i članka 13. stavak 1. točka 5. Zakona o porezu na dodanu vrijednost ("Narodne novine", broj 47/95 do 73/2000), znanstvene ustanove oslobođene su plaćanja poreza na dodanu vrijednost kada uvoze dobra koja su im dana kao donacija ili kada uvoze dobra koja plaćaju iz primljenih inozemnih novčanih donacija, te pri nabavi dobara i usluga u tuzemstvu koje plaćaju iz primljene inozemne novčane donacije.
Postupak za ostvarenje poreznog oslobođenja za nabavu dobara i usluga koje se financiraju iz inozemnih novčanih donacija, propisan je odredbom članka 73b Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost ("Narodne novine", broj 60/96. do 54/01.).
Prema tim odredbama primatelj donacije na temelju dokaza o primljenoj donaciji i ostalih propisanih isprava treba ishoditi potvrdu nadležnog područnog ureda Porezne uprave na temelju koje može ostvariti pravo na porezno oslobođenje.
Nakon iskorištenja ukupnog iznosa novčane donacije za nabavu dobara i usluga, primatelj donacije je obvezan potvrdu s podacima o iskorištenim iznosima vratiti u nadležni područni ured Porezne uprave.
Povratak na prethodnu stranicu