Porez na dodanu vrijednost - Porezna oslobođenja
Broj klase:410-19/02-01/211
Urudžbeni broj:513-07/02-2
Zagreb, 03.07.2002
Zamolba za oslobođenje
Naučno-istraživačko-obrazovno udruženje za djecu i mladež Roma Županije Bjelovarsko-Bilogorske uputio nam je zamolbu za oslobađanjem od plaćanja poreza na dodanu vrijednost građevinskih radova, nabave materijala i opreme za uređenje i otvaranje dječjeg vrtića i igraonice za socijalno nezbrinutu te hendikepiranu djecu, koje plaćaju novčanim sredstvima iz donacija.
Na navedeni upit odgovaramo u nastavku.
Odredbama članka 11. stavak 1. točka 6, 7. i 8. i članka 11. stavak 2. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 47/95 do 73/00) i člankom 62. i 63. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 60/96 do 54/01) propisano je da se porez na dodanu vrijednost ne plaća na usluge i isporuke dobara što ih, između ostalih, obavljaju ustanove socijalne skrbi, ustanove za dječju skrb i predškolske ustanove. Navedeno oslobođenje ostvaruju pod uvjetom da djelatnost obavljaju u skladu s posebnim propisima koji uređuju rad tih ustanova.
Ustanove koje su u smislu navedenih članka Zakona i Pravilnika oslobođene plaćanja poreza na dodanu vrijednost nisu obvezne obračunati porez na dodanu vrijednost na isporuke dobara i usluga, ali nemaju pravo odbitka poreza koji su im zaračunali drugi porezni obveznici -dobavljači.
Prema odredbama članka 12. stavak 1. točka 12. i članka 13. stavak 1. točka 5. Zakona i članka 70. i 73b Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost od plaćanja poreza na dodanu vrijednost oslobođen je uvoz dobara koja su kao donacija dana humanitarnim organizacijama, obrazovnim, socijalnim i drugim ustanovama, te uvoz dobara i isporuke dobara i usluga u tuzemstvu kada se plaćaju iz inozemnih novčanih donacija danih tim organizacijama i ustanovama. S humanitarnim organizacijama, u smislu Zakona i Pravilnika izjednačene su neprofitne organizacije, ustanove i udruge.
Postupak za ostvarenje poreznog oslobođenja za nabavu dobara i usluga koje se financiraju iz inozemnih novčanih donacija propisan je odredbom članka 73b Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost.
Iz upita se ne vidi je li riječ o plaćanjima iz inozemnih novčanih donacija u kojem bi slučaju podnositelj upita imao pravo na oslobođenje od plaćanja poreza na dodanu vrijednost, ili je riječ o tuzemnim donacijama, pa podnositelj upita nema pravo na oslobođenje od plaćanja toga poreza.
Ministarstvo financija, odnosno Porezna uprava, ne može mimo odredbi Zakona pojedinog obveznika osloboditi od obveze plaćanja poreza na dodanu vrijednost.
Molimo da o navedenom izvijestite stranku.
Povratak na prethodnu stranicu