Porez na dodanu vrijednost - Porezna oslobođenja
Broj klase:410-19/02-01/209
Urudžbeni broj:513-07/02-2
Zagreb, 23.05.2002
Oslobađanje od plaćanja poreza na dodanu vrijednost i posebnog poreza na kombi-vozilo
Udruga invalida rada Zagreb, Savska 3, Zagreb, uputila nam je zamolbu za oslobođenje od plaćanja poreza na dodanu vrijednost, posebnih poreza i carine za nabavu kombi vozila za potrebe svojih članova - invalida.
Na navedeni dopis odgovaramo u nastavku.
Odredbama Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 47/95 do 73/00) i Zakona o posebnim porezima na osobne automobile, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplove (Narodne novine, od broja 139/97 do 107/01) nije propisno oslobođenje od plaćanja poreza na dodanu vrijednost, odnosno posebnih poreza na osobne automobile i ostala motorna vozila (pa ni kombi-vozila) pri uvozu ili nabavi tih vozila u zemlji, ako ih nabavljaju invalidne osobe ili udruge invalida za potrebe svojih članova.
Stoga Ministarstvo financija, odnosno Porezna uprava ne može, mimo odredbi Zakona, pojedinog obveznika osloboditi od obveze plaćanja tih poreza.
Međutim, skrećemo vam pozornost na odredbe članka 12. točke 1. i 12. i članka 13. stavak 1. točka 5. Zakona kojima je od plaćanja poreza na dodanu vrijednost oslobođen privremeni uvoz dobara koji je oslobođen carine i konačni uvoz humanitarne pomoći (osim nafte i naftnih derivata, duhana i duhanskih proizvoda, alkohola i alkoholnih pića), uvoz dobara koja su, kao donacija, dana humanitarnim organizacijama, zdravstvenim, obrazovnim i drugim ustanovama, te športskim amaterskim klubovima i drugima, uvoz dobara i isporuke dobara i usluga u tuzemstvu kada se plaćaju iz inozemnih novčanih donacija danih tim organizacijama.
U članku 70. stavak 1. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 60/96 do 54/01) propisano je da je od plaćanja poreza na dodanu vrijednost oslobođen privremeni uvoz dobara koji je oslobođen carine i konačni uvoz humanitarne pomoći (osim nafte i naftnih derivata, duhana i duhanskih proizvoda, alkohola i alkoholnih pića). Humanitarnom se pomoći u smislu članka 12. točke 1. i 12. Zakona smatra uvoz dobara za potrebe humanitarnih organizacija (oprema, potrošni materijal) i za programe pomoći što ih te organizacije daju, te donacije dobara kada ih inozemni donatori poklanjaju zdravstvenim, obrazovnim i drugim ustanovama, kao i uvoz dobara koji obave humanitarne organizacije , ako ih plaćaju iz primljenih inozemnih novčanih donacija.
S humanitarnim organizacijama, u smislu Zakona i Pravilnika, izjednačene su neprofitne organizacije, ustanove i udruge.
Preslik dopisa proslijedili smo Carinskoj upravi - Središnjem uredu, radi upita u vezi oslobođenjem od plaćanja carine pri uvozu kombi-vozila za potrebe invalidnih osoba.
Molimo da o navedenom izvijestite stranku.
Povratak na prethodnu stranicu