Porez na dodanu vrijednost - Porezna oslobođenja
Broj klase:410-19/02-1/200
Urudžbeni broj:513-07/02-2
Zagreb, 23.05.2002
Oslobađanje od plaćanja poreza na dodanu vrijednost
Porezni obveznik "A", zatražio je mišljenje o oslobađanju od plaćanja poreza na dodanu vrijednost likovnih mapa i kolaž-papir mapa za osnovne škole.
Na navedeni upit odgovaramo u nastavku.
Odredbom članka 10a. stavak 1. točka c) Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 47/95 do 73/00) propisano je da se porez na dodanu vrijednost plaća po stopi 0% na knjige stručnog, znanstvenog, umjetničkog, kulturnog i obrazovnog sadržaja, te na udžbenike za predškolski odgoj i obrazovanje, za osnovno, srednje i visoko obrazovanje, otisnute na papiru ili na drugim nositeljima teksta, uključujući i CD-ROM, videokasetu i audiokasetu.
U članku 57. stavak 1. točka c) Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 60/96 do 54/01) pobliže je određeno što se smatra udžbenicima: nastavna sredstva izrađena u svezi s odgovarajućim nastavnim planom i programom, neovisno o broju stranica (temeljna knjiga, skripta, priručnik, radna bilježnica, vježbenica, lektira i dr.), otisnuta na papiru ili na nositeljima teksta kao što su papirus, koža, platno, CD-ROM, videokaseta i disketa, koje je odobrilo Ministarstvo prosvjete i športa ili Ministarstvo znanosti i tehnologije.
Ako je Ministarstvo prosvjete i športa dalo odobrenje prema kojem se predmetne likovne mape i mape kolaž-papira za osnovnu školu smatraju udžbenicima, tada one podliježu oporezivanju porezom na dodanu vrijednost po stopi O %, a ako ne udovoljavaju propisanim uvjetima iz članka 10a. stavak 1. točka c) Zakona i članka 57. stavak 1. točka c) Pravilnika, podliježu oporezivanju porezom na dodanu vrijednost po stopi 22 % i u tom slučaju nema zakonske mogućnosti za njihovo oslobođenje od obveze plaćanja toga poreza.
S ovim odgovorom upoznajte podnositelja upita.
Povratak na prethodnu stranicu