Porez na dodanu vrijednost - Porezna oslobođenja
Broj klase:410-19/02-01/26
Urudžbeni broj:513-07/02-2
Zagreb, 01.03.2002
Porez na dodanu vrijednost
Društvo "A", postavilo nam je pitanje je li obvezno uz ovjerenu JCD imati i posebnu potvrdu carinarnice da je roba napustila carinsko područje Republike Hrvatske, na koje odgovaramo.
U skladu s odredbom članka 13. stavak 1. točka 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost ("Narodne novine", broj 47/95 do 73/00), poreza na dodanu vrijednost oslobođene su izvozne isporuke dobara, te prijevozne i otpremne usluge koje su u svezi s izvozom dobara.
Da je obavljena izvozna isporuka (izvoz) poduzetnik-carinski obveznik dokazuje izvoznom carinskom deklaracijom koja glasi na njegovo ime s ovjerom nadležne carinarnice da je obavljeno izvozno carinjenje i da je dobro napustilo carinsko područje Republike Hrvatske i ispravama o naplati prema propisima o deviznom i vanjskotrgovinskom poslovanju.
Carinska uprava je pismom klasa: 954-08/96-01/34 od 26. veljače 1996. Hrvatskoj narodnoj banci, Poreznoj upravi i Financijskoj policiji dala uputu kojom objašnjava način rada tj. da carinarnice ne ovjeravaju izvozne carinske deklaracije, već da se izvozne carinske deklaracije po kojima je izvozno ocarinjena roba prešla carinsku crtu vode putem računala, a Carinska uprava tiska mjesečne liste po ispostavama i podnositeljima deklaracija. Liste su potpisane od ovlaštene osobe i ovjerene službenim pečatom carinske ispostave, te ih treba prihvatiti kao dokaz da je roba prešla carinsku crtu.
U skladu s navedenim, mišljenja smo da porezni obveznik ne treba uz JCD dostavljati još i posebnu potvrdu da je roba prešla carinsku crtu, jer navedene liste deklaracija, koje carinarnice dostavljaju Poreznoj upravi, služe kao dokaz da je roba prešla carinsku crtu.
Prema najnovijim informacijama iz Carinske uprave, razmišlja se o tome da se propiše obveza upisa činjenice da je roba napustila carinsko područje Republike Hrvatske, na samom obrascu JCD.
Molimo da s našim mišljenjem upoznate stranku.
Povratak na prethodnu stranicu