Porez na dodanu vrijednost - Porezna oslobođenja
Broj klase:410-19/02-1/91
Urudžbeni broj:513-07/02-2
Zagreb, 28.02.2002
Porez na dodanu vrijednost
Društvo "A", obratilo nam s pitanjem treba li zaračunati PDV-e na isporuku rezervnih dijelova za osnovno sredstvo kupcu koji je korisnik slobodne zone i kojem to osnovno sredstvo služi za obavljanje djelatnosti u zoni, na koje odgovaramo.
Prema odredbi članka 13. stavak 1. točka 2. Zakona o porezu na dodanu vrijednost ("Narodne novine", broj 47/95 do 73/00), poreza na dodanu vrijednost oslobođene su isporuke dobara u slobodnu zonu, slobodna i carinska skladišta, te isporuke dobara unutar slobodne zone, slobodnih i carinskih skladišta.
Prema odredbi članka 72. stavak 3. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost ("Narodne novine", broj 60/96 do 54/01), porezni obveznik-isporučitelj dobara u slobodnu zonu, slobodna i carinska skladišta obvezan je osigurati dokaze (odgovarajuću carinsku dokumentaciju) o isporuci dobara u slobodnu zonu, slobodna i carinska skladišta.
U skladu s navedenim, uz ispunjenje uvjeta iz članka 72. stavak 3. Pravilnika, isporuka rezervnih dijelova korisniku zone oslobođena je poreza na dodanu vrijednost.
Molimo da s našim mišljenjem upoznate stranku.
Povratak na prethodnu stranicu