Porez na dodanu vrijednost - Porezna oslobođenja
Broj klase:410-01/10-01/1527
Urudžbeni broj:513-07-21-01/11-2
Zagreb, 25.10.2011
Oporezivanje pdv-om usluga dežurstva u ljekarni

Hrvatska komora „A“ dostavila nam je upit u vezi oporezivanja porezom na dodanu vrijednost usluge dežurstva u ljekarni u vezi kojeg se očitujemo u nastavku.

Prema odredbama članka 2. stavka 1. točke 1.a) Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 47/95. do 94/09., u daljnjem tekstu: Zakon) porez na dodanu vrijednost plaća se na isporuke svih vrste dobara (proizvoda, roba, novoizgrađenih građevina, opreme i sl.) i sve obavljene usluge u tuzemstvu uz naknadu koje poduzetnik izvrši baveći se svojom gospodarskom ili drugom djelatnosti.

Odredbom članka 11. stavka 1. točke b) Zakona i članka 63. stavka 1. Pravilnika propisano je da se porez na dodanu vrijednost ne plaća na usluge bolničke dijagnostike, liječenja i zdravstvene njege i s njima usko povezane usluge te isporuke dobara povezane s liječenjem koje se obavljaju sukladno propisima na području zdravstvene zaštite u zdravstvenim ustanovama: domovima zdravlja, hitnoj medicinskoj pomoći, poliklinikama, općim i specijalnim bolnicama i klinikama. Ove isporuke dobara i obavljene usluge kao i usluge zdravstvene njege koje obavljaju zdravstvene ustanove za njegu u kući oslobođene su plaćanja poreza na dodanu vrijednost i u slučaju kad ih obavljaju tijela, odnosno pravne osobe s javnim ovlastima ili druge organizacije slične prirode na temelju javnih ovlasti.

Sukladno navedenome, usluga dežurstva u ljekarni nije usluga liječenja koja je oslobođena plaćanja poreza na dodanu vrijednost sukladno članku 11. stavku 1. točki b) Zakona.

Molimo da o navedenome obavijestite podnositelja upita.

 

Povratak na prethodnu stranicu