Porez na dodanu vrijednost - Porezna oslobođenja
Broj klase:410-01/11-01/880
Urudžbeni broj:513-07-21-01/11-2
Zagreb, 18.07.2011
Prodaja službenih automobila

Hrvatska banka „A“ (u daljnjem tekstu:banka), Zagreb, obratila nam se upitom u vezi prodaje službenih automobila koji su korišteni u poslovne svrhe u područnim uredima kao dislociranim jedinicama banke. Prema navodima u upitu automobili su korišteni za potrebe terenskog rada kod pripreme i sastavljanja potrebne dokumentacije za podnošenje zahtjeva za bankine kredite, obavljanje stručnih posjeta u cilju informiranja, sastavljanja i pomaganja pravnim i fizičkim osobama u određivanju poduzetničke namjere za korištenja bankinih kreditnih programa od strane nadležnih organa jedinica lokalne uprave i samouprave, poduzetnika i organiziranih poduzetničkih centara, za obavljanje sastanaka s lokalnim podružnicama poslovnih banaka radi realizacije kreditnih zahtjeva po programima kreditiranja za malo i srednje poduzetništvo, te sastanaka s predstavnicima županijskih i gradskih gospodarskih komora. Obzirom na navedeno postavljeno je pitanje je li potrebno obračunati porez na dodanu vrijednost kod prodaje automobila koji je nabavljen tijekom 2004. godine za potrebe obavljanja oslobođene djelatnosti iz članka 11. Zakona o porezu na dodanu vrijednost koji je tada bio na snazi, u vremenskom periodu kada banka nije bila obveznik poreza na dodanu vrijednost te ako nije potrebno obračunati porez na dodanu vrijednost treba li obračunati posebni porez ili drugi porez na osobne automobile.

 

         U vezi navedenoga odgovaramo u nastavku.

 

Odredbama članka 11.a stavka 1. točke k) Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine od broja 47/95 do 94/09, u daljnjem tekstu: Zakon) i članka 86. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 149/09, u daljnjem tekstu: Pravilnik) propisano je da je isporuka dobara koja je poduzetnik koristio u okviru svoje poduzetničke djelatnosti isključivo za isporuke iz članka 11. i 11.a Zakona za koje nije bio dopušten odbitak pretporeza pri nabavi, oslobođena plaćanja poreza na dodanu vrijednost. Međutim ako je poduzetnik za nabavu tih dobara mogao pretporez odbiti u cijelosti ili djelomično takve isporuke podliježu oporezivanju.

 

Prema odredbama članka 1. stavka 2. i 3. Zakona o posebnim porezima na osobne automobile, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplove (Narodne novine br. 136/02 – proč. tekst, 44/03, 95/04, 94/09 i 21/10), posebni porez na promet upotrebljavanih osobnih automobila, ostalih motornih vozila, plovila i zrakoplova plaća se na promet upotrebljavanih osobnih automobila, ostalih motornih vozila, plovila i zrakoplova koje kupuju ili stječu pravne ili fizičke osobe ako se taj promet ili stjecanje ne oporezuju porezom na dodanu vrijednost.

 

       Odredbama članka 4. stavka 3. Zakona o posebnim porezima na osobne automobile, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplove propisano je da je porezni obveznik posebnih poreza iz članka 1. stavka 2. istog Zakona kupac ili stjecatelj. 

U skladu s navedenim, obzirom da su sukladno odredbama članka 11.a stavka 1. točke k) Zakona odnosno članka 86. Pravilnika isporuke dobara koja su nabavljena do 31. prosinca 2009. i za koja pri nabavi nije bio dopušten odbitak pretporeza oslobođene poreza na dodanu vrijednost, u konkretnom slučaju banka prilikom prodaje službenog automobila nije obvezna obračunati porez na dodanu vrijednost.

 

Napominjemo da je obveznik posebnog poreza na promet upotrebljavanih osobnih automobila, ostalih motornih vozila, plovila i zrakoplova sukladno članku 4. stavku 3. Zakona o posebnim porezima na osobne automobile, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplove kupac ili stjecatelj te banka nije obvezna prilikom prodaje službenog automobila obračunati i platiti posebni porez na promet upotrebljavanih osobnih automobila, ostalih motornih vozila, plovila i zrakoplova.

 

         Molimo da o navedenom obavijestite podnositelja upita.

 

Povratak na prethodnu stranicu