Porez na dodanu vrijednost - Porezna oslobođenja
Broj klase:410-01/10-01/2443
Urudžbeni broj:513-07-21-01/11-2
Zagreb, 28.04.2011
Fakturiranje usluga posredovanja pri povratu pdv-a

 

Tvrtka „A“ d.o.o., zatražila je mišljenje u vezi s fakturiranjem usluga posredovanja pri povratu poreza na dodanu vrijednost inozemnim fizičkim osobama. Navode da tuzemno društvo obavlja usluge posredovanja pri povratu PDV-a između domaćih društva koja se bave maloprodajom (maloprodajni dućani) i fizičkih stranih osoba. Tuzemno društvo vraća PDV fizičkim stranim osobama za robu koja je izvezena iz Hrvatske te ga zatim potražuje od maloprodajnih dućana koji su prodali robu tim stranim osobama. Maloprodajni dućani zatim umanjuju svoju obvezu PDV-a u mjesečnim PDV prijavama. Za tu svoju uslugu posredovanja tuzemno društvo zaračunava dućanima proviziju.

Tuzemno društvo u određenim slučajevima angažira druge pravne osobe u Hrvatskoj (između ostalog i pravnu osobu „B“) da kao „podposrednici“ vraćaju PDV stranim fizičkim osobama, a za svoju uslugu te pravne osobe tuzemnom društvu fakturiraju također uslugu posredovanja.

Postavljeno je pitanje da li na tu obavljenu uslugu posredovanja jedno hrvatsko društvo drugom hrvatskom društvu treba zaračunati PDV ili se tu radi o financijskoj usluzi koja je sukladno Zakonu o PDV-u oslobođenja plaćanja PDV-a (ako da o kojoj)?

 

U nastavku dajemo traženo mišljenje.

 

Odredbom članka 13. stavak 1. točkama 4. i 5.  Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine od broja 47/95 do broja 94/09) propisano je porezno oslobođenje za isporuke dobara, osim naftnih derivata, koja putnici u okviru putničkog prometa sami otpreme ili prevezu iz Republike Hrvatske ili to netko obavi u njihovo ime, uvjeti za primjenu tog oslobođenja, te da se oslobođenje ostvaruje kad porezni obveznik – isporučitelj dobara primi dokaz o izvozu. Odredbe za provedbu tog poreznog oslobođenja propisane su člankom 93. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 149/09). Nadalje, odredbom članka 11.a točka d) Zakona plaćanja poreza na dodanu vrijednost oslobođene su transakcije, uključujući posredovanje, u vezi sa štednim i tekućim računima, plaćanjima, transferima, dugovima, čekovima i drugim prenosivim vrijednosnim papirima, osim naplate duga. Odredbom točke e) istog članka oslobođene su transakcije, uključujući posredovanje, u vezi s valutama, novčanicama i kovanicama koje se koriste kao zakonsko sredstvo plaćanja, uz iznimku kolekcionarskih predmeta odnosno kovanica od zlata, srebra ili drugog metala te novčanica koje se u pravilu ne koriste kao zakonsko sredstvo plaćanja ili kovanica od numizmatičkog interesa.

Prema odredbi članka 80. stavak 1. i 2. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost plaćanja poreza na dodanu vrijednost oslobođene su transakcije, uključujući posredovanje, u vezi s valutama, novčanicama i kovanicama koje se koriste kao zakonsko sredstvo plaćanja, te isplata novčanih sredstava u propisanim slučajevima.

Prema tome, naše je mišljenje da je, u skladu s navedenim zakonskim odredbama, usluga posredovanja pri povratu poreza na dodanu vrijednost inozemnim fizičkim osobama, oslobođena plaćanja poreza na dodanu vrijednost.

 

Molimo da s našim mišljenjem upoznate stranku.

 

Povratak na prethodnu stranicu