Porez na dodanu vrijednost - Porezna oslobođenja
Broj klase:410-01/10-01/1828
Urudžbeni broj:513-07-21-01/11-3
Zagreb, 08.03.2011
Obračunavanje pdv-a na usluge posredovanja

Društvo „A“, obratilo nam se upitom u vezi obračunavanja poreza na dodanu vrijednost na usluge posredovanja. U upitu se navodi da banka „B“ u okviru svojih kreditnih proizvoda nudi gotovinske i potrošačke kredite s otplatom na kreditnu karticu te da društvo „A“ posreduje za članove korisnike kreditne kartice i povezuje banku s korisnicima kartice radi odobravanja gotovinskih i potrošačkih kredita banke „B“ na kreditnu karticu za što od korisnika naplaćuje posredničku proviziju. Nadalje, u upitu se navodi da su banka „B“ i društvo „A“ dvije pravne osobe koje su vlasnički povezane te da društvo „A“ za banku obavlja poslove naplate kredita i prosljeđivanja sredstava banci, slanja kreditnih evidencija i računa te ostale administrativne poslove za koje će banci zaračunavati ugovorenu naknadu. Obzirom na navedeno, zatraženo je mišljenje o poreznom tretmanu naknade odnosno posredničke provizije koju društvo „A“ zaračunava korisnicima kartice te naknade koju će društvo „A“ zaračunavati banci za obavljene poslove.

 

         U vezi navedenog odgovaramo u nastavku.

 

Odredbama članka 2. stavka 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine od broja 47/95 do 94/09, u daljnjem tekstu: Zakon) propisano je da se porez na dodanu vrijednost plaća na isporuke svih vrsta dobara i sve obavljene usluge u tuzemstvu uz naknadu koje poduzetnik izvrši baveći se svojom gospodarskom ili drugom djelatnosti.

 

Prema odredbama članka 11.a stavka 1. točke b) Zakona i odredbama članka 78. stavka 1. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 149/09, u daljnjem tekstu: Pravilnik), plaćanja poreza na dodanu vrijednost oslobođeno je odobravanje i ugovaranje kredita. Kreditima se u smislu članka 11.a stavka 1. točke b) Zakona smatraju i zajmovi, uključujući potrošačke kredite i zajmove, hipotekarne kredite i zajmove, zajmove osigurane pokretnom imovinom ili zalogom, zajmove dane kao element financiranja u vezi s isporukama dobara ili usluga pod uvjetom da element financiranja nije sastavni dio naknade. Oslobođenje se odnosi na upravljanje kreditom odnosno usluge u vezi s kreditom kao što su usluge vođenja kredita, vođenja evidencije, dogovaranje i praćenje otplate kredita ako to radi osoba koja odobrava kredit.

 

          U skladu s navedenim, ako društvo „A“ posreduje za članove korisnike kreditne kartice i povezuje banku „B“ s korisnicima kartice radi odobravanja gotovinskih i potrošačkih kredita banke „B“ na kreditnu karticu te za to od korisnika kartice naplaćuje naknadu odnosno posredničku proviziju u tom slučaju društvo nije obvezno na posredničku proviziju koju zaračunava korisnicima kreditne kartice obračunavati porez na dodanu vrijednost obzirom da se usluga povezivanja banke „B“ i korisnika kartice radi odobravanja kredita može smatrati uslugom posredovanja, odnosno ugovaranja kredita u tuđe ime i za tuđi račun koja je oslobođena plaćanja poreza na dodanu vrijednost u smislu članka 11.a stavka 1. točke b) Zakona.

 

          Nadalje, ako društvo „A“ na temelju ugovora s bankom „B“ za banku obavlja poslove praćenja otplate kredita, slanja kreditnih evidencija i računa kao i ostale administrativne poslove te za obavljene poslove banci zaračunava naknadu tada je društvo obvezno na tu naknadu obračunavati porez na dodanu vrijednost u skladu s odredbama članka 2. stavka 1. Zakona. Napominjemo da je prema odredbama članka 11.a stavka 1. točke b) Zakona upravljanje kreditom oslobođeno plaćanja poreza na dodanu vrijednost pod uvjetom da to radi osoba koja odobrava kredit.

 

Molimo da o navedenom obavijestite podnositelja upita.

 

Povratak na prethodnu stranicu