Porez na dodanu vrijednost - Porezna osnovica
Broj klase:410-19/03-01/293
Urudžbeni broj:513-07/03-2
Zagreb, 13.11.2003
Osnovica za obračun poreza na dodanu vrijednost
U povodu traženja suglasnosti na mišljenje Područnog ureda Rijeka, a u vezi upita društva "A" da li se djelatnost prodaje ribolovnih dozvola koju Hrvatski savez za športski ribolov na moru temeljem ugovora obavlja za Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva smatra poduzetničkom djelatnošću koja podliježe oporezivanju porezom na dodanu vrijednost, te na koju osnovicu je potrebno obračunati porez na dodanu vrijednost.
Odgovaramo u nastavku.
Suglasni smo s vašim odgovorom, prema kojem se prodaja ribolovnih dozvola smatra poduzetničkom djelatnošću koja podliježe oporezivanju porezom na dodanu vrijednost u smislu odredbi članka 2. stavci 1.i 3. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 47/95 do 73/00). Poreznu osnovicu za obračun poreza na dodanu vrijednost prema odredbi članka 8. stavak 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost čini naknada koju dobiva Hrvatski savez za športski ribolov, a u koju nisu uračunata sredstva koja predstavljaju druga poticajna sredstva iz proračuna u smislu članka 51. stavak 13. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 60/96 do 58/03). Ako u ostvarenoj naknadi nije posebno iskazan porez na dodanu vrijednost, potrebno je poreznu obvezu obračunati primjenom preračunate stope od 18,0328% prema odredbi članka 57. stavak 2. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost.

Povratak na prethodnu stranicu