Porez na dodanu vrijednost - Porezna osnovica
Broj klase:410-19/02-01/128
Urudžbeni broj:513-07/02-2
Zagreb, 20.03.2002
Porez na dodanu vrijednost
U povodu vašeg pisma broj Klasa: 415-01/02-01/01, Ur.broj: 513-10-02-1 od 19. ožujka 2002. i pitanja u vezi s plaćanjem poreza na dodanu vrijednost na sredstva koja Ministarstvo za javne radove, obnovu i graditeljstvo nadoknađuje prijevoznicima koji obavljaju usluge javnog otočnog cestovnog prijevoza, u nastavku odgovaramo.
Kako se navodi u predmetnom pismu, članak 10. stavak 2. Zakona o otocima (Narodne novine, broj 34/99) propisuje da učenici, studenti i umirovljenici i osobe starije od 65 godina koji imaju prebivalište na otoku, te zdravstveni djelatnici pri obavljanju redovnih i žurnih prijevoza bolesnika imaju pravo u javnom pomorskom prijevozu na besplatan prijevoz na linijama koje povezuju otok s kopnom, otoke međusobno i u javnom otočnom cestovnom prijevozu. U stavku 4. toga članka, propisano je da sredstva za naknadu dijela prihoda kojeg prijevoznici u pomorskom i cestovnom prijevozu ne ostvaruju zbog cijena utvrđenih prema odredbama toga Zakona, osiguravaju se u državnom proračunu.
Temeljem članka 10. Zakona o otocima, ministar Ministarstva za javne radove, obnovu i graditeljstvo donio je Naputak o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na besplatan javni otočni cestovni prijevoz, te postupka obračuna naknade dijela neostvarenih prihoda prijevoznicima, kojim se utvrđuju kriteriji za subvencioniranje javnog cestovnog prijevoza na otocima i koeficijenti naknade dijela neostvarenih prihoda za izračun naknade koja pripada prijevozniku javnog otočnog cestovnog prijevoza, a s prijevoznicima su zaključivani ugovori o podmirenju dijela neostvarenih prihoda (subvencija).
Odredbama članka 51. stavak 1. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, broj, 60/96., do 54/01.), propisano je da poreznu osnovicu čini naknada za isporučena dobra ili obavljene usluge. U poreznu osnovicu ulazi i sve ono što neka druga osoba, a ne primatelj dobara ili usluga, dade ili plati odnosno treba dati ili platiti poduzetniku za isporučena dobra ili obavljene usluge.
Međutim, u stavku 13. toga članka propisano je da u naknadu ne ulaze iznosi primljeni po osnovi premija, regresa i druga poticajna sredstva iz proračuna. Prema navedenom, smatramo, ako se radi o nadoknađivanju dijela neostvarenih prihoda prijevoznicima zbog besplatnog prijevoza određenih putnika u javnom otočnom cestovnom prijevozu kao poticajnim sredstvima iz državnog proračuna prema odredbama članka 51. stavak 13. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost, tada taj dio nadoknađenih sredstava ne ulazi u osnovicu za obračun poreza na dodanu vrijednost.
Povratak na prethodnu stranicu