Porez na dodanu vrijednost - Porezna osnovica
Broj klase:410-19/01-01/597
Urudžbeni broj:513-07/02-2
Zagreb, 18.03.2002
Porez na dodanu vrijednost
U svezi s upitom društva "A" o knjiženju terećenja vezanih za fakture koje je društvo "B" primilo od svojih kooperanata-obrtnika, očitujemo se u nastavku.
Obrtnici - kooperanti izvršene su radove na obnovi fakturirali društvu"B". Fakture su sadržavale dva dijela i to iznos s PDV-om koji će biti plaćen u kunama i iznos s PDV-om koji je bio izražen u dionicama. Fakture su u početnim stanjima 2001. godine donijete kao otvorene stavke koje društvo "B" duguje kooperantima u dionicama. Društvo "B" u 2001. godini ispostavlja obavijesti o knjiženju kojima tereti kooperante prema potpisanom sporazumu za razliku između nominalne i tržišne vrijednosti prodanih dionica i vrše uplatu preostalog duga prema kooperantima nakon tih umanjenja. Postavljaju pitanje treba li ispostavljeno terećenje sadržavati PDV-e?
Prema podacima iz upita zaključujemo da se radi o smanjenu naknade za obavljene usluge. Izvršitelj usluga-kooperant može umanjiti poreznu osnovicu, a time i obvezu PDV-a na način da najprije društvo "B" kao primatelj usluge izvrši ispravak odbitka pretporeza i o tome pisano izvijesti isporučitelja dobra odnosno izvršitelja usluge kako je to propisano odredbom članka 8. stavak 3. Zakona o porezu na dodanu vrijednost ("Narodne novine", broj 47/95 do 73/00).
U skladu s navedenim, odobrenje-obavijest o knjiženju za smanjenje naknade za obavljene usluge koje će kooperant ispostaviti naručitelju usluga - društvu "B", odnosno terećenje koje će društvo "B" kao primatelj usluge ispostaviti kooperantu-izvršitelju usluge trebaju sadržavati i podatak o iznosu PDV-a sadržanog u iznosu umanjenja naknade za obavljenu uslugu.
Molimo da s našim mišljenjem upoznate stranku.
Povratak na prethodnu stranicu