Porez na dodanu vrijednost - Porezna osnovica
Broj klase:410-19/02-01/21
Urudžbeni broj:513-07/02-2
Zagreb, 23.01.2002
Porez na dodanu vrijednost
Društvo "A", namjerava uvesti tzv. karticu lojalnosti koju po određenoj proceduri mogu dobiti svi kupci. Oni će imati pravo na popust ako u određenom razdoblju kupe robe u trgovinama trgovačkog društva preko određenog iznosa. Za iznos ostvarenog popusta, kupac će dobiti potvrdu o popustu u kojoj će biti naznačen iznos popusta. S tom potvrdom kupcu će se pri slijedećoj kupnji na računu odobriti popust u visini iznosa popusta na koji glasi njegova potvrda. Postavljaju pitanje može li iznos iskazanog popusta na računu kupca umanjiti osnovicu poreza na dodanu vrijednost, na koje u nastavku odgovaramo.
Prema odredbi članka 8. stavak 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost ("Narodne novine", broj 47/95 do 73/00), poreznu osnovicu poreza na dodanu vrijednost čini naknada za isporučena dobra ili obavljene usluge.
U konkretnom slučaju potvrde u kojima će biti naznačen iznos popusta kao pravo stečeno na temelju kupnje robe u određenom razdoblju preko utvrđenog iznosa, su samo evidencijske potvrde o stečenom pravu na popust.
Do stvarnog popusta koji je relevantan u smislu poreznih propisa doći će kada kupac to pravo iz potvrde ostvari pri konkretnoj kupnji proizvoda. U tom slučaju, prodavatelj proizvoda kao obveznik PDV-a iskazuje taj popust na računu i taj popust ne ulazi u osnovicu za obračun PDV-a, odnosno umanjuje osnovicu za obračun PDV-a kako je to propisano odredbom članka 8. stavak 2. Zakona.
Molimo da s našim mišljenjem upoznate stranku.
Povratak na prethodnu stranicu