Porez na dodanu vrijednost - Porezna osnovica
Broj klase:410-01/10-01/2489
Urudžbeni broj:513-07-21-01/11-2
Zagreb, 24.03.2011
Oporezivanje pdv-om naknada za korištenje grobnog mjesta

 

Primili smo upit gđe “A“, u vezi oporezivanja porezom na dodanu vrijednost naknada za korištenje grobnog mjesta koju naplaćuje trgovačko društvo „A“ (u daljnjem tekstu: Društvo) na koji odgovaramo u nastavku.

Porez na dodanu vrijednost plaća se, sukladno odredbi članka 2. stavak 1. točka 1.a) Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 47/95. do 94/09., u daljnjem tekstu: Zakon) na isporuke svih vrsta dobara (proizvoda, roba i novoizgrađenih građevina, opreme i sl.) i sve obavljene usluge u tuzemstvu uz naknadu koje poduzetnik izvrši baveći se svojom gospodarskom ili drugom djelatnosti.

Prema odredbama članka 8. stavak 1. Zakona i članka 54. stavak 1. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 149/09., u daljnjem tekstu: Pravilnik) osnovica poreza na dodanu vrijednost je naknada za isporučena dobra ili obavljene usluge. Naknadom se smatra sve ono što primatelj dobara ili usluga treba dati ili platiti za isporučena dobra i obavljene usluge, osim poreza na dodanu vrijednost.

Prema odredbi članka 13. stavak 3. Zakona o grobljima (Narodne novine broj 19/98.) za korištenje grobnog mjesta korisnik plaća godišnju grobnu naknadu.

Iz navedenog proizlazi da je prema Zakonu o grobljima propisana naknada za korištenje grobnog mjesta koju plaća korisnik te ista predstavlja osnovicu poreza na dodanu vrijednost stoga je Društvo obvezno ispostaviti račun za uslugu davanja grobnog mjesta na korištenje sa obračunanim porezom na dodanu vrijednost.

 

Povratak na prethodnu stranicu