Porez na dodanu vrijednost - Porezni obveznik
Broj klase:410-01/06-01/627
Urudžbeni broj:513-07-21-01/06-2
Zagreb, 02.08.2006
Je li Psihologijsko savjetovalište oslobođeno plaćanja pdv-a
Odvjetničko društvo "A", obratilo nam se s upitom u vezi oporezivanja psihologijskih pregleda. Naime, Psihologijsko savjetovalište "A" sklopilo je 15. veljače 2006. godine kao izvršitelj usluga Ugovor o poslovnoj suradnji sa Domom zdravlja kao naručiteljem usluge, čime se Psihologijsko savjetovalište obvezalo za potrebe naručitelja obavljati psihologijske preglede. U vezi navedenog postavljeno je pitanje je li Psihologijsko savjetovalište temeljem sklopljenog Ugovora o poslovnoj suradnji sa Domom zdravlja oslobođeno plaćanja poreza na dodanu vrijednost u smislu članka 11. stavak 1. točke 4. i 5. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 47/95 do 90/05).

U vezi navedenoga odgovaramo u nastavku.

Odredbom članka 11. stavak 1. točke 4. i 5. Zakona o porezu na dodanu vrijednost i članka 60. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 60/96 do 153/05), propisano je da su usluge i isporuke dobara doktora medicine i stomatologije, medicinskih sestara i fizioterapeutskih tehničara te biokemijskih laboratorija koje se pružaju u privatnoj praksi oslobođene plaćanja poreza na dodanu vrijednost bez prava na odbitak pretporeza. Plaćanja poreza na dodanu vrijednost bez prava na odbitak pretporeza oslobođene su i usluge liječenja u zdravstvenim ustanovama: domovima zdravlja, hitnoj medicinskoj pomoći, poliklinikama, općim i specijaliziranim bolnicama i klinikama kao i usluge liječenja koje pruža zdravstvena ustanova za njegu u kuću, kao i isporuke dobara koje obave navedene ustanove.

Prema navedenom, budući da usluge psihologa nisu izričito navedene u odredbi članka 11. stavak 1. točka 4) Zakona, na njih se ne odnosi propisano porezno oslobođenje. Stoga, ako Psihologijsko savjetovalište u tekućoj godini ostvari godišnju vrijednost oporezivih isporuka dobra ili usluga u iznosu većem od 85.000,00 kuna, postaje obveznikom poreza na dodanu vrijednost od 1. siječnja iduće godine, i obvezno je upisati se u registar obveznika poreza na dodanu vrijednost prema odredbama članka 40. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost.

Napominjemo da se u konkretnom slučaju ne može primijeniti porezno oslobođenje iz članka 11. stavak 1. točka 5. Zakona obzirom da psihologijske usluge ne obavlja dom zdravlja, nego Psihologijsko savjetovalište koje obavlja oporezive usluge u smislu članka 2. stavak 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost.

Molimo da o navedenom obavijestite podnositelja upita.
Povratak na prethodnu stranicu