Porez na dodanu vrijednost - Porezni obveznik
Broj klase:410-19/06-01/70
Urudžbeni broj:513-07-21-01/06-2
Zagreb, 08.05.2006
Upis u registar obveznika poreza na dodanu vrijednost
Knjigovodstvo i trgovina "A" obratila nam se s upitom u vezi upisa u registar obveznika poreza na dodanu vrijednost trgovačkog društva "B" d.o.o. za koje obavlja knjigovodstvene usluge. Naime, "B" d.o.o., registrirano je 2. srpnja 2003. godine u Trgovačkom sudu za obavljanje poljoprivredne djelatnosti, trgovine i posredovanja u trgovini, frizerske usluge i računovodstvene i knjigovodstvene poslove, te stalni smještaj izvan obitelji i pomoć i njegu u kući. Ured državne uprave u Zagrebačkoj županiji, Služba za društvene djelatnosti izdao je 31. ožujka 2004. "B" d.o.o. za proizvodnju i trgovinu Odobrenje za obavljanje djelatnosti socijalne skrbi. Iz dopisa je razvidno da "B" d.o.o. udomljuje starije i nemoćne osobe za koje naknadu za smještaj kao i pomoć za osobne potrebe plaća Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi putem Centara za socijalnu skrb, a pored toga udomljuje i starije i nemoćne osobe koje same plaćaju naknadu za smještaj.

U vezi navedenog postavljena su pitanja:

1. Treba li se društvo "B" d.o.o. upisati u registar obveznika poreza na dodanu vrijednost obzirom da je u 2005. godini ostvarilo isporuke u vrijednosti većoj od 85.000,00 kuna, ili je temeljem članka 11. stavak 1. točka 6. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 47/95 do 90/05) oslobođeno plaćanja poreza na dodanu vrijednost?

2. Je li društvo "B" d.o.o. obvezno, u slučaju da se upiše u registar obveznika poreza na dodanu vrijednost, obračunati porez na dodanu vrijednost na sredstva što ih isplaćuje Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi za smještaj određenog broja štićenika?

Na postavljena pitanja odgovaramo u nastavku.

1. Prema odredbi članka 11. stavak 1. točka 6. Zakona o porezu na dodanu vrijednost i članka 62. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 60/96 do 153/05) usluge i isporuke dobara što ih obavljaju ustanove socijalne skrbi oslobođene su plaćanja poreza na dodanu vrijednost, ako obavljaju djelatnost u skladu s posebnim propisima koji uređuju rad tih ustanova.

Međutim, društvo "B" d.o.o. registrirano je za obavljanje poljoprivredne proizvodnje i trgovine, a ne kao ustanova na koju se mogu primijeniti odredbe članka 11. Zakona, stoga je obvezno upisati se u registar obveznika poreza na dodanu vrijednost u smislu članka 40. stavak 1. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost budući je u 2005. godini ostvarilo promet veći od 85.000,00 kuna.

2. Osnovica za obračun poreza na dodanu vrijednost prema članku 8. stavak 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 47/95 do 90/05) je naknada za isporučena dobra ili obavljene uskige. Naknadom se smatra sve ono što primatelj dobara ili usluga treba dati ili platiti za isporučena dobra i obavljene usluge, osim poreza na dodanu vrijednost. U poreznu osnovicu ulazi i sve ono što neka druga osoba, a ne primatelj dobara ili usluga treba dati ili platiti poduzetniku za isporučena dobra ili obavljene usluge.
Prema odredbi članka 15. stavak 1. Zakona, porezni obveznik mora ispostaviti račun za isporučena dobra ili obavljene usluge te na računu posebno iskazati porez na dodanu vrijednost.

Iz upita je razvidno da su sredstva što Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi isplaćuje društvu "B" d.o.o, naknada za obavljenu uslugu smještaja starijih i nemoćnih osoba, stoga je društvo "B" d.o.o. obvezno Ministarstvu zdravstva i socijalne skrbi izdati račun s obračunatim porezom na dodanu vrijednost u smislu odredbe članka 15. stavak l. Zakona o porezu na dodanu vrijednost.

Molimo da o navedenom obavijestite podnositelja upita.
Povratak na prethodnu stranicu