Porez na dodanu vrijednost - Porezni obveznik
Broj klase:410-19/04-01/359
Urudžbeni broj:513-07-21-01/04-2
Zagreb, 27.12.2004
Raskid ugovora o zajedničkom obavljanju odvjetničke djelatnosti
U svezi s upitom zajedničkog odvjetničkog ureda A&B o obvezama poreza na dodanu vrijednost prilikom zatvaranja zajedničke djelatnosti (gdje je jedan nositelj djelatnosti bio porezni obveznik), a od 1. siječnja 2005. godine, nastavljaju poslovanje kao samostalni odvjetnici i oboje će biti obveznici PDV-a, odgovaramo u nastavku.
Prema odredbi članka 29. stavak 3. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., broj 60/96 do 55/04), ako udruženje osoba nije pravna osoba, ugovorom o udruživanju se mora jedan član udruženja utvrditi obveznikom PDV-a ili ako to nije utvrđeno ugovorom, Porezna uprava će odrediti jednu fizičku osobu-člana udruženja, poreznim obveznikom.
Ako s danom 31. proinca 2004. godine, udruženje prestaje sa zajedničkom djelatnošću, na način da od 1. siječnja 2005. godine nastavljaju svoje poslovanje kao samostalni odvjetnici - obveznici PDV-a, obveze su slijedeće.
Član udruženja koji je bio porezni obveznik, podnosi za zajedničku djelatnost poreznu prijavu na obrascu PDV-K za 2004. godinu do kraja veljače 2005. godine. Budući da taj član udruženja i dalje ostaje porezni obveznik, ne iskazuje u PDV-
K obrascu nikakve obveze koje se tiču obračunavanja PDV-a na eventualno nenaplaćena
potraživanja odnosno pretporez po primljenim računima koji nisu plaćeni do kraja 2004. godine. Drugi član udruženja koji od 1. siječnja 2005. godine počinje samostalno obavljati odvjetničku djelatnost je novi obveznik PDV-a.
Podjela imovine zajedničke djelatnosti u smislu propisa o PDV-u je isporuka dobara koju obavlja porezni obveznik (dotadašnji nositelj zajedničke djelatnosti) drugoj osobi odnosno drugom obvezniku PDV-a (bivšem članu zajedničke djelatnosti). Ona načelno podliježe oporezivanju PDV-om, osim ako se ne radi o prijenosu gospodarske cjeline u smislu odredbi članka 8. stavak 8. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., broj 47/95 do 82/05).
Povratak na prethodnu stranicu