Porez na dodanu vrijednost - Porezni obveznik
Broj klase:410-19/04-01/305
Urudžbeni broj:513-07-21-01/04-2
Zagreb, 12.10.2004
Obveznik poreza na dodanu vrijednost
Državni zavod "A", postavio je upit je li sukladno postojećim propisima obveznik poreza na dodanu vrijednost?
Na postavljeni upit odgovaramo u nastavku.
Prema odredbi članka 6. stavak 2, Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, broj 47/95 do 82/04) tijela državne vlasti, tijela državne i lokalne samouprave i uprave, političke stranke, sindikati i komore, ne smatraju se poduzetnicima u smislu odredbi toga Zakona, ako obavljaju djelatnost u okviru svog djelokruga ili ovlasti. Ako obavljaju gospodarsku ili drugu djelatnost, a neoporezivanje te djelatnosti dovelo bi do stjecanja neopravdanih povlastica, tada će Porezna uprava rješenjem utvrditi da su porezni obveznici za tu djelatnost.
Državni zavod "A ustrojen je kao državna upravna organizacija Zakonom o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i državnih upravnih organizacija (Narodne novine, 199/03 i 30/04), a osnovan je kao tijelo državne uprave nadležno za poslove zaštite od zračenja Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od ionizirajućih zračenja (Narodne novine, 173/03) što se primjenjuje od 1. srpnja 2004. godine.
U skladu s navedenim zakonskim odredbama Državni zavod za zaštitu od zračenja ne smatra se poduzetnikom u smislu Zakona o porezu na dodanu vrijednost, ako obavljaju djelatnost u okviru svog djelokruga i ovlasti.
Molimo da o navedenom izvijestite podnositelja upita.
Povratak na prethodnu stranicu