Porez na dodanu vrijednost - Porezni obveznik
Broj klase:410-01/03-01/1180
Urudžbeni broj:513-07/03-2
Zagreb, 19.12.2003
Razdvajanje PDV-a od zakupnine
Odvjetnica "A", obratila nam se sa slijedećim pitanjem:
Trgovačko društvo koje izdaje poslovne prostore u zakup ustupilo je banci radi osiguranja njezine tražbine sva svoja potraživanja koja ima temeljem ugovora o zakupu. Banka bi htjela da se tražbine doznačuju izravno na poseban račun banke, a ne preko transakcijskog računa korisnika kredita odnosno cedenta. Trgovačko društvo (cedent) bi na računu za zakupninu posebno naznačio da se PDV uplaćuje izravno na njegov račun, a neto iznos zakupnine na posebni račun banke. Je li navedeno rješenje, tj. posebno razdvajanje PDV-a od zakupnine i njihovo plaćanje na odvojene račune u skladu s važećim poreznim propisima Republike Hrvatske?
Naše je mišljenje:
Prema odredbi članka 6. stavak 1. točka 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., broj 47/95 do 73/00), obveznik poreza na dodanu vrijednost je poduzetnik koji isporučuje dobra ili obavlja usluge iz članka 2. stavka 1. točke 1., 2. i 3.
Društvo - zakupodavatelj poslovnog prostora, porez na dodanu vrijednost porez obračunava prema izdanim računima te činjenica da će u postupku cesije iznos temeljem ustupljenog potraživanja biti djelomično naplaćen na redovni račun cedenta (dio za porez na dodanu vrijednost sadržan u potraživanju), a dio na poseban račun banke (neto iznos zakupnine) ne utječe na nastanak obveze plaćanja poreza.
Povratak na prethodnu stranicu