Porez na dodanu vrijednost - Porezni obveznik
Broj klase:410-19/03-01/36
Urudžbeni broj:513-07/03-2
Zagreb, 11.11.2003
Obračun poreza na dodanu vrijednost prilikom izdavanja računa
Društvo "A", obratilo nam se s upitom smije li obračunati porez na dodanu vrijednost prilikom izdavanja računa Hrvatskom savezu "B"("B"), s obzirom da će savez "B" društvu "A" usluge plaćati sredstvima dobivenim od Ministarstva gospodarstva.
Odgovaramo u nastavku.
Prema članku 6. stavak 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 47/95 do 73/00) porezni obveznik je poduzetnik koji isporučuje dobra ili obavlja oporezive usluge iz stavka 2. ovog Zakona.
Odredbom članka 15. stavak 1. Zakona propisano je da porezni obveznik mora ispostaviti račun za isporučena dobra ili obavljene usluge te na računu posebno iskazati porez na dodanu vrijednost.
U skladu s navedenim odredbama društvo "A" je porezni obveznik i obvezan je obračunati porez na dodanu vrijednost prilikom ispostavljanja računa za obavljene usluge savezu "B", neovisno o tome na koji će način računi biti naplaćeni.
Molimo da o navedenom obavijestite podnositelja upit.
Povratak na prethodnu stranicu