Porez na dodanu vrijednost - Porezni obveznik
Broj klase:410-19/03-01/98
Urudžbeni broj:513-07/03-2
Zagreb, 26.09.2003
obveza obračuna poreza na dodanu vrijednost na novčana sredstva
Neke ljekarne obratile su nam se s upitom jesu li obvezne obračunavati porez na dodanu vrijednost na novčana sredstva koja im temeljem Odluke o osnovama za sklapanje ugovora sa zdravstvenim ustanovama i privatnim zdravstvenim radnicima za 2003. (Narodne novine, od broja 2/03 do 60/03) paušalno doznačuje Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO) za dežurstvo u ljekarničkoj djelatnosti, pa radi jedinstvenog postupanja u načinu obračunavanja poreza, u nastavku odgovaramo.
Iz upita uočavamo da ljekarne novčana sredstva od HZZO-a dobivaju na temelju pravnog odnosa, tj. ugovora sa zdravstvenim ustanovama i privatnim zdravstvenim radnicima. Sredstva se doznačuju u bruto iznosu za obavljanje ljekarničke djelatnosti, koja je oporeziva u smislu odredaba članka 6. stavak 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broj a 47/95 do 73/00).
Ovako primljena sredstva su predujmovi za koje prema odredbi članka 7. stavak 4. Zakona porezna obveza nastaje istekom poreznog razdoblja u kojem su naplaćeni.
Shodno navedenom, ljekarne su obvezne HZZO-u izdati račun s obračunanim porezom na dodanu vrijednost sukladno odredbama članka 15. stavak 1. i 3. Zakona, budući da su primljena sredstva predujam za oporezivu uslugu koju ljekarne obavljaju prema sklopljenom ugovoru sa HZZO-om.

Povratak na prethodnu stranicu