Porez na dodanu vrijednost - Porezni obveznik
Broj klase:410-01/03-01/224
Urudžbeni broj:513-07/03-2
Zagreb, 26.06.2003
Djelomično uvođenje GZAOP-a u sustav PDV-a za djelatnost produkcije dokumenata i pružanja servisnih i aplikacijsko-servisnih (ASP) usluga
U svezi s vašim zahtjevom da se Gradski zavod za automatsku obradu podataka (u daljnjem tekstu: GZAOP) u skladu s odredbom članka 6. stavak 2. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, broj 47/95 do 73/00) uvrsti u registar obveznika poreza na dodanu vrijednost za djelatnost produkcije dokumenata te servisnih i ASP usluga koje pružaju pravnim subjektima koji su obveznici poreza na dodanu vrijednost, odgovaramo u nastavku.
GZAOP je ustrojen i djeluje u skladu s Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu gradskih upravnih tijela Grada Zagreba i ima status tijela lokalne uprave.
Prema odredbi članka 6. stavak 2, Zakona o porezu na dodanu vrijednost, tijela državne vlasti, tijela državne i lokalne samouprave i uprave, političke stranke, sindikati i komore, ne smatraju se poduzetnicima u smislu odredbi Zakona, ako obavljaju djelatnost u okviru svog djelokruga i ovlasti. Ako obavljaju gospodarsku ili drugu djelatnost, a neoporezivanje te djelatnosti dovelo bi do stjecanja neopravdanih povlastica, tada će Porezna uprava, rješenjem utvrditi da su porezni obveznici za tu djelatnost.
Prema odredbi članka 39. stavak 2. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, broj 60/96 do 58/03), jesu li se stekli uvjeti za izdavanje rješenja, procjenjuje Porezna uprava na vlastitu inicijativu ili na prijedlog nekog od poreznih obveznika ili druge zainteresirane osobe s tim da taj prijedlog podrži i nadležna komora.
Traženom zahtjevu nije moguće udovoljiti jer prema odredbama Zakona o porezu na dodanu vrijednost, nije moguće utvrditi da su osobe iz članka 6. stavak 2. Zakona, porezni obveznici samo za jedan dio gospodarske djelatnosti i to samo za isporuke obavljene obveznicima poreza na dodanu vrijednost.
Povratak na prethodnu stranicu