Porez na dodanu vrijednost - Porezni obveznik
Broj klase:410-19/02-01/63
Urudžbeni broj:513-07/03-2
Zagreb, 30.04.2003
Obračun poreza na dodanu vrijednost na isporučenu električnu energiju
Gospodin "A", postavio nam je upit da li Hrvatska elektroprivreda smije obračunavati porez na dodanu vrijednost na isporučenu električnu energiju prilikom izdavanja računa te ima li on kao građanin pravo na povrat poreza na dodanu vrijednost koji je platio prilikom plaćanja računa Hrvatske elektroprivrede.
Odgovaramo u nastavku.
Prema članku 6. stavak 1. točka 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 47/95 do 73/00) porezni obveznik je poduzetnik koji isporučuje oporeziva dobra ili obavlja usluge iz članka 2. ovog Zakona.
Članak 8. stavak 1. Zakona propisuje da je osnovica poreza na dodanu vrijednost naknada za isporučena dobra ili obavljene usluge. Naknadom se smatra sve ono što primatelj dobara ili usluga treba dati ili platiti za isporučena dobra ili obavljene usluge, osim poreza na dodanu vrijednost. U poreznu osnovicu ulazi i sve ono što neka druga osoba, a ne primatelj dobara ili usluga, treba dati ili platiti poduzetniku za isporučena dobra ili obavljene usluge. U poreznu olakšicu ne ulaze iznosi koje poduzetnik zaračuna, primi ili izda u ime i za račun druge osobe.
U skladu s navedenim Hrvatska elektroprivreda obvezna je obračunavati porez na dodanu vrijednost na isporučenu količinu električne energije.
Pravo na odbitak poreza na dodanu vrijednost ima samo porezni obveznik koji prema članku 21. stavak 1. Zakona u obračunskom razdoblju ima pravo na odbitak pretporeza, čiji je iznos veći od njegove porezne obveze, te ima pravo na povrat te razlike.
Iz navedene odredbe proizlazi da građanin koji nije porezni obveznik u smislu odredbi Zakona o porezu na dodanu vrijednost, nije niti obveznik poreza na dodanu vrijednost, već je krajnji potrošač koji nema pravo na odbitak pretporeza. Molimo da s našim mišljenjem upoznate podnositelja upita.
Povratak na prethodnu stranicu