Porez na dodanu vrijednost - Porezni obveznik
Broj klase:410-19/02-01/416
Urudžbeni broj:513-07/02-2
Zagreb, 07.11.2002
Obveze prema inodobavljaču i porez na dodanu vrijednost
U svezi s vašim zahtjevom da se očitujemo o tome je li Ministarstvo obrane obvezno obračunati PDV na usluge obuke u ustrojstvenoj jedinici Ministarstva obrane koje će prema ugovoru s Ministarstvom obrane obaviti inozemna tvrtka "A", odgovaramo u nastavku.
Prema odredbi članka 6. stavak 2. Zakona o porezu na dodanu vrijednost ("Narodne novine", broj 47/95 do 73/00), Ministarstvo obrane kao tijelo državne uprave nije poduzetnik u smislu odredbe članka 2. stavak 3. Zakona, ako obavlja poslove u okviru svoje djelatnosti.
Odredbom članka 19. stavak 2. Zakona i članka 38. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost ("Narodne novine", broj 60/96 do 54/01), propisano je da je domaći poduzetnik obvezan platiti porez ako mu uslugu obavi poduzetnik sa sjedištem u inozemstvu, a mjesto oporezivanja usluge je u tuzemstvu.
Za usluge s elementom inozemnosti, mjesto oporezivanja određuje se u skladu s odredbama članka 5. Zakona. Prema odredbi članka 5. stavak 4. točka 3a) Zakona, obrazovne usluge se oporezuju prema mjestu gdje je usluga stvarno obavljena.
Ako se usluge obuke stvarno obavljaju u Hrvatskoj, mjesto oporezivanja je Hrvatska. Međutim, budući da Ministarstvo obrane nije poduzetnik, nema obvezu obračunavanja i plaćanja poreza po računu inozemnog poduzetnika za usluge koje se prema odredbama o mjestu oporezivanja oporezuju u Hrvatskoj.

Povratak na prethodnu stranicu