Porez na dodanu vrijednost - Porezni obveznik
Broj klase:410-19/02-01/351
Urudžbeni broj:513-07/02-2
Zagreb, 22.09.2002
Ustanova - obveznik poreza na dodanu vrijednost
Vijeće "A", postavilo je upit jesu li kao ustanova koja se financira na temelju Uredbe o financiranju rada vijeća "A" koju je donijela Vlada Republike Hrvatske, obveznik poreza na dodanu vrijednost.
Na navedeni upit odgovaramo u nastavku.
Prema odredbi članka 2. stavak 3. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 47/95 do 73/00) poduzetnikom se, u smislu toga Zakona, smatra pravna ili fizička osoba koja samostalno i trajno obavlja djelatnost s namjerom ostvarivanja prihoda.
Člankom 6. stavak 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost propisano je da je porezni
obveznik poreza na dodanu vrijednost poduzetnik koji isporučuje dobra ili obavlja usluge i čija je vrijednost isporuka dobara i usluga u prethodnoj godini bila veća od 85.000,00 kuna, kako je propisano člankom 22. stavak 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost.
Iz spisa predmeta razvidno je da je pravna osoba, Vijeće "A", osnovana prema odredbama Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti («Narodne novine», broj 68/01) i registrirana kao ustanova, rješenjem Trgovačkog suda u Zagrebu.
Financiranje Vijeća "A" propisano je Uredbom o financiranju rada Vijeća "A"(»Narodne novine», br. 60/02).
Člankom 2. navedene Uredbe propisano je da će se sredstva za financiranje rada Vijeća osiguravati:
- iz prihoda od obavljanja vlastite djelatnosti (temeljem naplate jednokratnih pristojbi naknada)i
- iz iznosa od 0,07% od ukupnoga godišnjeg prihoda koji su u prethodnoj godini ostvarili energetski subjekti koji obavljaju jednu ili više energetskih djelatnosti, temeljem dozvole; obavljanje energetske djelatnosti koju izdaje Vijeće "A".
Prema navedenom riječ je o prihodu od obavljanja vlastite djelatnosti temeljem naplate jednokratnih pristojbi i naknada i naknadi koju plaćaju energetski subjekti u iznosu od 0,07% < ukupnoga godišnjeg prihoda koji su ostvarili u prethodnoj godini.
Prema tome, ako sredstva za financiranje rada Vijeća (naknada koju plaćaju energetski subjekti u od 0,07% od ukupnoga godišnjeg prihoda koji su ostvarili u prethodnoj godini) nisu naknada za isporučeno dobro ili obavljenu uslugu, već predstavljaju financijsku naknadu za obavljanje osiguravanja preglednog i nepristranog djelovanja tržišta energije, poslova osiguranja preglednog i nepristranog obavljanja energetskih djelatnosti i dr. kako je propisano člankom 1. stavak 1. Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti, bez protučinidbe davatelju financijskih sredstava, nije riječ o isporuci dobara ili obavljenim uslugama u smislu odredbe članka 2. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 47/95 do 73/00), već o isporuci dobara i usluga koje ne podliježu oporezivanju porezom na dodanu vrijednost.
Ako Vijeće "A" pruža isporuke dobara ili usluga (daje mišljenja mrežnim pravilima, suglasnosti na njihove izmjene i dr.) obavlja poduzetničku djelatnost, pa je obvezno na iznose pristojbi i naknada za rad Vijeća, propisane Uredbom o financiranju rada Vijeća "A" obračunati porez na dodanu vrijednost.
Povratak na prethodnu stranicu