Porez na dodanu vrijednost - Porezni obveznik
Broj klase:410-19/02-01/99
Urudžbeni broj:513-07/02-2
Zagreb, 08.03.2002
Porez na dodanu vrijednost
Društvo Hrvatske ceste d.o.o., Zagreb, Vončinina 3, postavilo nam je upit da li naknada za izvanredni prijevoz koju korisnik plaća u korist žiro računa Hrvatskih cesta, a prema zaključku odnosno obračunu Ministarstva pomorstva, prometa i veza, podliježe oporezivanju PDV-om, te da li Hrvatske ceste d.o.o. kao obveznik moraju obračunati i platiti PDV-e po preračunanoj stopi ili Ministarstvo mora na zaključnici izvršiti obračun PDV-a?
Naše je mišljenje:
Prema odredbi članka 6. stavak 1. točka 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost ("Narodne novine", broj 47/95 do 73/00), porezni obveznik je pravna ili fizička osoba-poduzetnik koja isporučuje dobra i usluge, a poreznu osnovicu za obračun PDV-a u skladu s odredbom članka 8. Zakona, čini naknada za isporučeno dobro ili uslugu.
Društvo Hrvatske ceste d.o.o. je u smislu odredbi Zakona o PDV-u poduzetnik-porezni obveznik. Ako je naknada za izvanredni prijevoz naknada koju temeljem odredbi Zakona o javnim cestama ("Narodne novine" broj 100/96 i 27/01), naplaćuje društvo Hrvatske ceste d.o.o. za pojačanu uslugu korištenja autoceste i ako ta naknada predstavlja prihod društva Hrvatske ceste d.o.o., bez obzira što njenu visinu utvrđuje Ministarstvo pomorstva, prometa i veza, radi se o oporezivoj usluzi i društvo Hrvatske ceste je obvezno platiti PDV-e.
U slučaju kada u ugovorenoj odnosno ostvarenoj naknadi za isporučeno dobro ili uslugu nije posebno ugovoren iznos poreza na dodanu vrijednost, za isporučitelja dobra ili izvršitelja usluge također postoji obveza plaćanja poreza. U tom slučaju se prema odredbi članka 8. Zakona i članka 57. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost ("Narodne novine", broj 60/96 do 54/01), primjenjuje "načelo bruto metode" i obveza PDV-a se izračunava primjenom preračunane stope od 18,0328% na ostvarenu naknadu.
Ministarstvo pomorstva, prometa i veza, kao tijelo državne uprave, prema odredbi članka 6. stavak 2. Zakona o PDV-u, nije poduzetnik, a time niti obveznik PDV-a i ne može zaračunavati PDV-e.
Molimo da s našim mišljenjem upoznate stranku.
Povratak na prethodnu stranicu