Porez na dodanu vrijednost - Predmet oporezivanja
Broj klase:410-01/18-01/100
Urudžbeni broj:513-07-21-01/18-1
Zagreb, 12.02.2018
Porezne obveze stjecatelja novih i rabljenih prijevoznih sredstava iz drugih država članica Europske unije te vozila koja se ne smatraju prijevoznim sredstvima
1. NOVA PRIJEVOZNA SREDSTVA
 
 
Odredbom članka 4. Zakona o PDV-u propisano je da su nova prijevozna sredstva:
 
- kopnena motorna vozila radnog obujma motora iznad 48 cm3 ili snage motora iznad 7,2 kW, isporučena unutar 6 mjeseci od datuma prve uporabe ili koja nisu prešla više od 6.000 km,
- plovila duža od 7,5 m, koja su isporučena unutar 3 mjeseca od datuma prve uporabe ili koja nisu plovila više od 100 sati,
- zrakoplovi čija je težina pri polijetanju veća od 1.550 kg, koji su isporučeni unutar 3 mjeseca od datuma prve uporabe ili koji nisu letjeli više od 40 sati.
 
            Obzirom da samo neka od navedenih novih prijevoznih sredstva podliježu plaćanju posebnog poreza u tablicama se navode porezne obveze i dokumenti potrebni za registraciju u slučaju stjecanja novih prijevoznih sredstva u pojedinim slučajevima, a ovisno o tome tko je prodavatelj iz druge države članice te kupac u Republici Hrvatskoj.
 
 
1.1. Stjecanje novih prijevoznih sredstava iz drugih država članica Europske unije koja podliježu plaćanju posebnog poreza na temelju članka 5. Zakona o posebnom porezu na motorna vozila (Narodne novine od broja 15/13 do 127/17)
 
 
PRODAVATELJ NPS-a
iz druge države članice EU
KUPAC NPS–a u RH
POREZNE OBVEZE KUPCA
DOKUMENTI ZA REGISTRACIJU
Porezni obveznik ili bilo koja druga osoba (građanin, ustanova, državno tijelo i slično)
Porezni obveznik – koji stječe za daljnju prodaju
- 25% PDV-a na stjecanje
 
Iskazuje se u: Obrascu PDV-S
Obrascu PDV
- novo prijevozno sredstvo neće registrirati jer ga nabavlja za daljnju prodaju
Porezni obveznik ili bilo koja druga osoba (građanin, ustanova, državno tijelo i slično)
Porezni obveznik – koji stječe za vlastite potrebe ili porezni obveznik kojem je dodijeljen PDV identifikacijski broj
- 25% PDV-a na stjecanje
 
- posebni porez prema Zakonu o posebnom porezu na motorna vozila
 
Iskazuje se u:
Obrascu – Stjecanje NPS
Obrascu PDV-S
Obrascu PDV
- rješenje Carinske uprave o plaćanju posebnog poreza
 
- napomena Carinske uprave koja se ispisuje na računu ili posebnom listu papira ovjerena pečatom koja glasi: “Stjecatelj će prijaviti stjecanje u obrascu PDV-S te obračunati PDV u Obrascu PDV“, koja se spaja s obrascem Stjecanje - NPS
Porezni obveznik ili bilo koja druga osoba (građanin, ustanova, državno tijelo i slično)
Porezni obveznik – koji stječe za daljnju prodaju, ali odluči npr. 1 automobil zadržati kao testno ili zamjensko vozilo, ili za vlastite potrebe
- 25% PDV-a na stjecanje
 
- posebni porez prema Zakonu o posebnom porezu na motorna vozila
 
Iskazuje se u:
Obrascu PDV-S
Obrascu PDV
- napomena nadležnog carinskog ureda na računu za stjecanje motornog vozila ili posebnom listu papira ovjerena pečatom carinskog ureda koja glasi: „POSEBNI POREZ NA MOTORNO VOZILO ĆE BITI OBRAČUNAT I PLAĆEN NA TEMELJU ČLANKA 8. PRAVILNIKA, NEDLEŽNO TIJELO MOŽE IZVRŠITI REGISTRACIJU VOZILA.“
 
- napomena Carinske uprave koja se ispisuje na računu ili posebnom listu papira ovjerena pečatom koja glasi: “Stjecatelj će prijaviti stjecanje u obrascu PDV-S te obračunati PDV u Obrascu PDV“, koja se spaja s obrascem Stjecanje - NPS
Porezni obveznik ili bilo koja druga osoba (građanin, ustanova, državno tijelo i slično)
Osobe koje nisu upisane u registar obveznika PDV-a ili kojima nije dodijeljen PDV identifikacijski broj (građani, mali porezni obveznici, ustanove, tijela državne uprave, područne (regionalne) samouprave i lokalne samouprave i ostali)
- 25% PDV-a na stjecanje
 
- posebni porez prema Zakonu o posebnom porezu na motorna vozila
 
Iskazuje se u:
Obrascu – Stjecanje NPS
 
- rješenje Carinske uprave o plaćanju posebnog poreza
 
- potvrda Carinske uprave kojom se potvrđuje da je obračunani iznos PDV-a i naplaćen i koja se spaja sa Obrascem Stjecanje – NPS
 
 
1.2. Stjecanje novih teretnih vozila, autobusa, plovila i zrakoplova, poljoprivrednih i radnih strojeva koji ispunjavaju uvjete za prijevozna sredstva iz drugih država članica Europske unije koja ne podliježu plaćanju posebnog poreza
 
PRODAVATELJ NPS-a
iz druge države članice EU
KUPAC NPS–a u RH
POREZNE OBVEZE KUPCA
DOKUMENTI ZA REGISTRACIJU
Porezni obveznik ili bilo koja druga osoba (građanin, ustanova, državno tijelo i slično)
Porezni obveznik – koji stječe za daljnju prodaju
- 25% PDV-a na stjecanje
 
Iskazuje se u:
Obrascu PDV-S
Obrascu PDV
- navedena prijevozna sredstva neće registrirati jer ih nabavlja za daljnju prodaju
Porezni obveznik ili bilo koja druga osoba (građanin, ustanova, državno tijelo i slično)
Porezni obveznik – koji stječe za vlastite potrebe ili porezni obveznik kojem je dodijeljen PDV identifikacijski broj
- 25% PDV-a na stjecanje
 
Iskazuje se u:
Obrascu  – Stjecanje NPS
Obrascu PDV-S
Obrascu PDV
 
- napomena Carinske uprave koja se ispisuje na računu ili posebnom listu papira ovjerena pečatom koja glasi: “Stjecatelj će prijaviti stjecanje u obrascu PDV-S te obračunati PDV u Obrascu PDV“, koja se spaja s obrascem Stjecanje - NPS
Porezni obveznik ili bilo koja druga osoba (građanin, ustanova, državno tijelo i slično)
Porezni obveznik – koji stječe za daljnju prodaju, ali odluči npr. jedno prijevozno sredstvo zadržati kao testno ili zamjensko vozilo, ili za vlastite potrebe
- 25% PDV-a na stjecanje
 
Iskazuje se u:
Obrascu PDV-S
Obrascu PDV
 
 
- napomena Carinske uprave koja se ispisuje na računu ili posebnom listu papira ovjerena pečatom koja glasi: “Stjecatelj će prijaviti stjecanje u obrascu PDV-S te obračunati PDV u Obrascu PDV“, koja se spaja s obrascem Stjecanje - NPS
Porezni obveznik ili bilo koja druga osoba (građanin, ustanova, državno tijelo i slično)
Osobe koje nisu upisane u registar obveznika PDV-a ili kojima nije dodijeljen PDV identifikacijski broj (građani, mali porezni obveznici, ustanove, tijela državne uprave, područne (regionalne) samouprave i lokalne samouprave i ostali)
- 25% PDV-a na stjecanje
 
Iskazuje se:
Obrascu – Stjecanje NPS
 
 
- potvrda Carinske uprave kojom se potvrđuje da je obračunani iznos PDV-a i naplaćen i koja se spaja sa Obrascem Stjecanje – NPS
 
 
2. RABLJENA PRIJEVOZNA SREDSTVA
 
Iz odredbi Zakona o PDV-u proizlazi da su rabljena prijevozna sredstva ona koja se ne smatraju novim prijevoznim sredstvima i to:
- kopnena motorna vozila radnog obujma motora iznad 48 cm3 ili snage motora iznad 7,2 kW, isporučena nakon 6 mjeseci od datuma prve uporabe i koja su prešla više od 6.000 km,
- plovila duža od 7,5 m, koja su isporučena nakon 3 mjeseca od datuma prve uporabe i koja su plovila više od 100 sati,
- zrakoplovi čija je težina pri polijetanju veća od 1.550 kg, koji su isporučeni nakon 3 mjeseca od datuma prve uporabe i koji su letjeli više od 40 sati.
 
Obzirom da samo neka od navedenih rabljenih prijevoznih sredstva podliježu plaćanju posebnog poreza u tablicama se navode porezne obveze i dokumenti potrebni za registraciju u slučaju stjecanja rabljenih prijevoznih sredstva u pojedinim slučajevima, a ovisno o tome tko je prodavatelj iz druge države članice te kupac u Republici Hrvatskoj.
 
2.1. Stjecanje rabljenih prijevoznih sredstava iz drugih država članica Europske unije koja podliježu plaćanju posebnog poreza na temelju članka 5. Zakona o posebnom porezu na motorna vozila (Narodne novine od broja 15/13 do 127/17)
 
PRODAVATELJ
iz druge države članice EU
KUPAC u RH
POREZNE OBVEZE KUPCA
DOKUMENTI ZA REGISTRACIJU
Porezni obveznik
Porezni obveznik – koji stječe za daljnju prodaju
- 25% PDV-a na stjecanje
 
Iskazuje se u:
Obrascu PDV-S
Obrascu PDV
- prijevozno sredstvo neće registrirati jer ga nabavlja za daljnju prodaju
Porezni obveznik
Porezni obveznik - koji stječe za vlastite potrebe
- 25% PDV-a na stjecanje
 
- posebni porez prema Zakonu o posebnom porezu na motorna vozila
 
Iskazuje se u:
Obrascu PDV-S
Obrascu PDV
 
 
- rješenje Carinske uprave o plaćanju posebnog poreza
 
- napomena koja se ispisuje na računu ili drugom dokumentu za stjecanje tog prijevoznog sredstva ili posebnom listu papira ovjerena pečatom Porezne uprave koja glasi: „Stjecatelj je obvezan prijaviti stjecanje u Obrascu PDV-S te obračunati PDV u Obrascu PDV“
 
(u računu za stjecanje prijevoznog sredstva neće biti iskazan PDV jer se radi o isporuci unutar EU koja je oslobođena PDV-a, ali u računu mora biti naveden PDV ID broj prodavatelja iz druge države članice, PDV ID broj hrvatskog poreznog obveznika)
 
Porezni obveznik
Osobe kojima nije dodijeljen PDV identifikacijski broj i koje nisu upisane u registar obveznika PDV-a (građani, mali porezni obveznici, ustanove, tijela državne uprave, područne (regionalne) samouprave i lokalne samouprave i ostali)
- nema obveze PDV-a jer prodavatelj treba obračunati PDV prema zakonskim odredbama svoje države članice
 
- posebni porez prema Zakonu o posebnom porezu na motorna vozila
 
Ne iskazuje se u obrascima.
- rješenje Carinske uprave o plaćanju posebnog poreza
 
- račun stranog poreznog obveznika u kojem je iskazan PDV ili na bilo koji drugi način navedeno da je prilikom isporuke u drugoj državi članici obračunan PDV te države članice
 
Porezna uprava nema obveze za izdavanje napomena ili klauzula/potvrda.
 
Osoba koja nije porezni obveznik (građanin, ustanova, državno tijelo i slično)
Porezni obveznik
- posebni porez prema Zakonu o posebnom porezu na motorna vozila
 
- upravna pristojba na stjecanje rabljenih prijevoznih sredstava
 
Ne iskazuje se u obrascima.
- rješenje Carinske uprave o plaćanju posebnog poreza
 
 
Osoba koja nije porezni obveznik (građanin, ustanova, državno tijelo i slično)
Osobe koje nisu upisane u registar obveznika PDV-a i kojima nije dodijeljen PDV identifikacijski broj (građani, mali porezni obveznici, ustanove, tijela državne uprave, područne (regionalne) samouprave i lokalne samouprave i ostali)
- posebni porez prema Zakonu o posebnom porezu na motorna vozila
 
- upravna pristojba na stjecanje rabljenih prijevoznih sredstava
 
Ne iskazuje se u obrascima.
- rješenje Carinske uprave o plaćanju posebnog poreza
 
Preprodavatelj koji primjenjuje posebni postupak oporezivanja marže
Porezni obveznik
- nema obveze PDV-a ili upravne pristojbe jer je preprodavatelj iz druge države članice na maržu obračunao PDV svoje države članice
 
- posebni porez prema Zakonu o posebnom porezu na motorna vozila
 
Ne iskazuje se u obrascima.
- rješenje Carinske uprave o plaćanju posebnog poreza
 
- račun ili drugi dokument što ga je izdao preprodavatelj, a u kojem stoji napomena o primjeni posebnog postupka oporezivanja marže
 
Porezna uprava nema obveze za izdavanje napomena ili klauzula/potvrda.
Preprodavatelj koji primjenjuje posebni postupak oporezivanja marže
Osobe koje nisu upisane u registar obveznika PDV-a (građani, mali porezni obveznici, ustanove, tijela državne uprave, područne (regionalne) samouprave i lokalne samouprave i ostali)
- nema obveze PDV-a ili upravne pristojbe jer je preprodavatelj iz druge države članice na maržu obračunao PDV svoje države članice
 
- posebni porez prema Zakonu o posebnom porezu na motorna vozila
 
Ne iskazuje se u obrascima.
- rješenje Carinske uprave o plaćanju posebnog poreza
 
- račun ili drugi dokument što ga je izdao preprodavatelj, a u kojem stoji napomena o primjeni posebnog postupka oporezivanja marže
 
Porezna uprava nema obveze za izdavanje napomena ili klauzula/potvrda.
 
 
2.2. Stjecanje rabljenih teretnih vozila, autobusa, plovila i zrakoplova, poljoprivrednih i radnih strojeva koji ispunjavaju uvjete za prijevozna sredstva iz drugih država članica Europske unije koja ne podliježu plaćanju posebnog poreza
 
PRODAVATELJ
iz druge države članice EU
KUPAC u RH
POREZNE OBVEZE KUPCA
DOKUMENTI ZA REGISTRACIJU
Porezni obveznik
Porezni obveznik
- 25% PDV-a na stjecanje
 
Iskazuje se u:
Obrascu PDV-S
Obrascu PDV
 
 
- napomena koja se ispisuje na računu ili drugom dokumentu za stjecanje tog prijevoznog sredstva ili posebnom listu papira ovjerena pečatom Porezne uprave koja glasi: „Stjecatelj je obvezan prijaviti stjecanje u Obrascu PDV-S te obračunati PDV u Obrascu PDV“
 
(u računu za stjecanje prijevoznog sredstva neće biti iskazan PDV jer se radi o isporuci unutar EU koja je oslobođena PDV-a, ali u računu mora biti naveden PDV ID broj prodavatelja iz druge države članice, PDV ID broj hrvatskog poreznog obveznika)
Porezni obveznik
Osobe kojima nije dodijeljen PDV identifikacijski broj i koje nisu upisane u registar obveznika PDV-a (građani, mali porezni obveznici, ustanove, tijela državne uprave, područne (regionalne) samouprave i lokalne samouprave i ostali)
- nema obveze PDV-a jer prodavatelj treba obračunati PDV prema zakonskim odredbama svoje države članice
 
Ne iskazuje se u obrascima.
- račun stranog poreznog obveznika u kojem je iskazan PDV ili na bilo koji drugi način navedeno da je prilikom isporuke u drugoj državi članici obračunan PDV te države članice
 
Porezna uprava nema obveze za izdavanje napomena ili klauzula/potvrda.
Osoba koja nije porezni obveznik (građanin, ustanova, državno tijelo i slično)
Porezni obveznik
- nema obveze PDV-a niti upravne pristojbe
 
Ne iskazuje se u obrascima.
- račun ili drugi dokument što ga je izdao prodavatelj
 
Porezna uprava nema obveze za izdavanje napomena ili klauzula/potvrda.
Osoba koja nije porezni obveznik (građanin, ustanova, državno tijelo i slično)
Osobe koje nisu upisane u registar obveznika PDV-a ili kojima nije dodijeljen PDV identifikacijski broj (građani, mali porezni obveznici, ustanove, tijela državne uprave, područne (regionalne) samouprave i lokalne samouprave i ostali)
- nema obveze PDV-a niti upravne pristojbe
 
Ne iskazuje se u obrascima.
- račun ili drugi dokument što ga je izdao prodavatelj
 
Porezna uprava nema obveze za izdavanje napomena ili klauzula/potvrda.
Preprodavatelj koji primjenjuje posebni postupak oporezivanja marže
Porezni obveznik
- nema obveze PDV-a ili upravne pristojbe jer je preprodavatelj iz druge države članice na maržu obračunao PDV svoje države članice
 
Ne iskazuje se u obrascima.
 
- račun ili drugi dokument što ga je izdao preprodavatelj, a u kojem stoji napomena o primjeni posebnog postupka oporezivanja marže
 
Porezna uprava nema obveze za izdavanje napomena ili klauzula/potvrda.
Preprodavatelj koji primjenjuje posebni postupak oporezivanja marže
Osobe koje nisu upisane u registar obveznika PDV-a (građani, mali porezni obveznici, ustanove, tijela državne uprave, područne (regionalne) samouprave i lokalne samouprave i ostali)
- nema obveze PDV-a ili upravne pristojbe jer je preprodavatelj iz druge države članice na maržu obračunao PDV svoje države članice
 
Ne iskazuje se u obrascima.
 
- račun ili drugi dokument što ga je izdao preprodavatelj, a u kojem stoji napomena o primjeni posebnog postupka oporezivanja marže
 
Porezna uprava nema obveze za izdavanje napomena ili klauzula/potvrda.
 
 
 
3. VOZILA KOJA SE NE SMATRAJU PRIJEVOZNIM SREDSTVIMA
 
Iz odredbi članka 4. Zakona o PDV-u proizlazi da su vozila koja se ne smatraju prijevoznim sredstvima:
- kopnena motorna vozila radnog obujma motora ispod 48 cm3 ili snage motora ispod 7,2 kW,
- plovila kraća od 7,5 m, i
- zrakoplovi čija je težina pri polijetanju manja od 1.550 kg.
 
Ovdje se ubrajaju i poljoprivredni i radni strojevi koji ispunjavaju navedene uvjete, prikolice i poluprikolice.
 
Obzirom da oporezivanje navedenih vozila ovisi o tome jesu li nova ili rabljena te o tome tko je prodavatelj u drugoj državi članici odnosno kupac u RH u tablicama se navode porezne obveze i dokumenti potrebni za registraciju u slučaju stjecanja takvih vozila u pojedinim slučajevima.
 
 
3.1. Stjecanje novih vozila iz drugih država članica Europske unije koja se ne smatraju prijevoznim sredstvima prema Zakonu o PDV-u i ne podliježu plaćanju posebnog poreza
 
PRODAVATELJ
iz druge države članice EU
KUPAC u RH
POREZNE OBVEZE KUPCA
DOKUMENTI ZA REGISTRACIJU
Porezni obveznik
Porezni obveznik i ostale osobe kojima je dodijeljen PDV identifikacijski broj zbog prelaska ili odustajanja od praga stjecanja
- 25% PDV-a na stjecanje
 
Iskazuje se u:
Obrascu PDV-S
Obrascu PDV
 
Napomena koja se ispisuje na računu za stjecanje tog prijevoznog sredstva ili posebnom listu papira ovjerena pečatom Porezne uprave koja glasi: „Stjecatelj je obvezan prijaviti stjecanje u Obrascu PDV-S te obračunati PDV u Obrascu PDV“
Porezni obveznik
Osobe kojima nije dodijeljen PDV identifikacijski broj i koje nisu upisane u registar obveznika PDV-a (građani, mali porezni obveznici, ustanove, tijela državne uprave, područne (regionalne) samouprave i lokalne samouprave i ostali)
- nema obveze PDV-a jer prodavatelj treba obračunati PDV prema zakonskim odredbama svoje države članice
 
Ne iskazuje se u obrascima.
Račun stranog poreznog obveznika u kojem je iskazan PDV ili na bilo koji drugi način navedeno da je prilikom isporuke u drugoj državi članici obračunan PDV te države članice
 
Porezna uprava nema obveze za izdavanje napomena ili klauzula/potvrda.
 
 
3.2. Stjecanje rabljenih vozila iz drugih država članica Europske unije koja se ne smatraju prijevoznim sredstvima prema Zakonu o PDV-u i ne podliježu plaćanju posebnog poreza
 
PRODAVATELJ
iz druge države članice EU
KUPAC u RH
POREZNE OBVEZE KUPCA
DOKUMENTI ZA REGISTRACIJU
Porezni obveznik
Porezni obveznik
- 25% PDV-a na stjecanje
 
Iskazuje se u:
Obrascu PDV-S
Obrascu PDV
 
- napomena koja se ispisuje na računu ili drugom dokumentu za stjecanje tog prijevoznog sredstva ili posebnom listu papira ovjerena pečatom Porezne uprave koja glasi: „Stjecatelj je obvezan prijaviti stjecanje u Obrascu PDV-S te obračunati PDV u Obrascu PDV“
Porezni obveznik
Osobe kojima nije dodijeljen PDV identifikacijski broj i koje nisu upisane u registar obveznika PDV-a (građani, mali porezni obveznici, ustanove, tijela državne uprave, područne (regionalne) samouprave i lokalne samouprave i ostali)
- nema obveze PDV-a jer prodavatelj treba obračunati PDV prema zakonskim odredbama svoje države članice
 
Ne iskazuje se u obrascima.
 
- račun stranog poreznog obveznika u kojem je iskazan PDV ili na bilo koji drugi način navedeno da je prilikom isporuke u drugoj državi članici obračunan PDV te države članice
 
Porezna uprava nema obveze za izdavanje napomena ili klauzula/potvrda.
Osoba koja nije porezni obveznik (građanin, ustanova, državno tijelo i slično)
Porezni obveznik
- nema obveze PDV-a niti upravne pristojbe
 
Ne iskazuje se u obrascima.
- račun ili drugi dokument što ga je izdao prodavatelj
 
Porezna uprava nema obveze za izdavanje napomena ili klauzula/potvrda.
Osoba koja nije porezni obveznik (građanin, ustanova, državno tijelo i slično)
Osobe koje nisu upisane u registar obveznika PDV-a (građani, mali porezni obveznici, ustanove, tijela državne uprave, područne (regionalne) samouprave i lokalne samouprave i ostali)
- nema obveze PDV-a niti upravne pristojbe
 
Ne iskazuje se u obrascima.
- račun ili drugi dokument što ga je izdao prodavatelj
 
Porezna uprava nema obveze za izdavanje napomena ili klauzula/potvrda.
Preprodavatelj koji primjenjuje posebni postupak oporezivanja marže
Porezni obveznik
- nema obveze PDV-a ili upravne pristojbe jer je preprodavatelj iz druge države članice na maržu obračunao PDV svoje države članice
 
Ne iskazuje se u obrascima.
 
- račun ili drugi dokument što ga je izdao preprodavatelj, a u kojem stoji napomena o primjeni posebnog postupka oporezivanja marže
 
Porezna uprava nema obveze za izdavanje napomena ili klauzula/potvrda.
Preprodavatelj koji primjenjuje posebni postupak oporezivanja marže
Osobe koje nisu upisane u registar obveznika PDV-a (građani, mali porezni obveznici, ustanove, tijela državne uprave, područne (regionalne) samouprave i lokalne samouprave i ostali)
- nema obveze PDV-a ili upravne pristojbe jer je preprodavatelj iz druge države članice na maržu obračunao PDV svoje države članice
 
Ne iskazuje se u obrascima.
 
- račun ili drugi dokument što ga je izdao preprodavatelj, a u kojem stoji napomena o primjeni posebnog postupka oporezivanja marže
 
Porezna uprava nema obveze za izdavanje napomena ili klauzula/potvrda.
 
 
4. Unos vlastitog prijevoznog sredstva iz druge države članice Europske unije u RH zbog preseljenja
 
            Prijevozna sredstva što su ih građani RH imali u vlasništvu u drugim državama članicama, a koja radi preseljenja unose u RH i žele ih registrirati na hrvatske registarske oznake nisu predmet oporezivanja PDV-om niti se na stjecanje takvih prijevoznih sredstava u RH plaća upravna pristojba, obzirom da nije došlo do promjene vlasnika prijevoznog sredstva, a time niti do oporezive isporuke.
 
            U tom slučaju građanin mora raspolagati dokumentacijom iz koje nedvojbeno proizlazi da je bio vlasnik tog prijevoznog sredstva u drugoj državi kako bi ga mogao registrirati u RH te rješenje Carinske uprave o plaćenom posebnom porezu ako u RH unosi prijevozno sredstvo koje podliježe plaćanju posebnog poreza radi uporabe tog vozila na cestama u RH.
 
5. Posebni postupak oporezivanja marže za isporuku rabljenih prijevoznih sredstava u RH
 
            Kod posebnog postupka oporezivanja marže za isporuke rabljenih prijevoznih sredstva u RH, kupac je obvezan javiti se Carinskoj upravi radi utvrđivanja obveze plaćanja posebnog poreza u slučaju da kupuje prijevozno sredstvo koje podliježe plaćanju posebnog poreza radi uporabe tog vozila na cestama u RH, a koje do sada nije bilo registrirano u RH.
 
U tom slučaju Carinska uprava donosi rješenje u vezi sa obvezom plaćanja posebnog poreza.
 
Prema tome kako bi kupac mogao registrirati takvo prijevozno sredstvo potreban mu je račun preprodavatelja u kojem stoji napomena »posebni postupak oporezivanja marže – rabljena dobra« ili izjava preprodavatelja da je PDV obračunan na maržu te rješenje Carinske uprave u vezi s posebnim porezom.
 
6. Prijevozna sredstva oslobođena PDV-a prema članku 47. Zakona o PDV-u
 
Isporuke novih i rabljenih plovila koja se koriste za plovidbu na otvorenom moru i za prijevoz putnika uz naknadu, te plovila koja se koriste u komercijalne ili industrijske svrhe, za ribarenje ili za spašavanje odnosno pružanje pomoći na moru ili za ribarenje uz obalu te novih i rabljenih zrakoplova koje koriste zrakoplovne tvrtke koje prometuju uz naknadu uglavnom na međunarodnim linijama oslobođene su PDV-a u skladu s člankom 47. Zakona o PDV-u.
 
 
7. Napomena za ispostave Porezne uprave
 
U slučaju kada ispostave Porezne uprave poreznim obveznicima izdaju napomenu „Stjecatelj je obvezan prijaviti stjecanje u Obrascu PDV-S te obračunati PDV u Obrascu PDV“, obvezne su prilikom podnošenja Obrasca PDV-S i Obrasca PDV utvrditi da li je porezni obveznik prijavio stjecanje odnosno obračunao PDV na stjecanje novog prijevoznog sredstva, rabljenog prijevoznog sredstva ili vozila koje se ne smatra prijevoznim sredstvom.
 
 
Obzirom na izmjene Zakona o posebnom porezu na motorna vozila (Narodne novine od broja 15/13 do 127/17) koje su stupile na snagu 1. siječnja 2018. naše mišljenje, KLASA:410-19/13-01/232, URBROJ: 513-07-21-01/13-4 od 26. srpnja 2013. više se ne primjenjuje.
 
 
Povratak na prethodnu stranicu