Opći porezni zakon - Ovršni postupak
Broj klase:410-19/02-01/377
Urudžbeni broj:513-07/02-2
Zagreb, 22.10.2002
Redoslijed plaćanja
Društvo A d.o.o. postavilo nam je upit je li Financijska agencija prilikom naplaćivanja obveza dužna poštovati redoslijed zaprimanja ili može prednost dati rješenjima o ovrsi, na koji odgovaramo u nastavku.
 
Člankom 138. stavak 1. Općeg poreznog zakona ("Narodne novine", broj 127/00 i 86/01.), propisano je da se pljenidba novčanih sredstava poreznog obveznika kod banke ili druge financijske organizacije ovlaštene za platni promet provodi dostavom rješenja o ovrsi s nalogom banci ili drugoj financijskoj organizaciji ovlaštenoj za platni promet kod koje porezni dužnik ima žiro račun ili drugi račun, da sva novčana sredstva zatečena na računu poreznog dužnika, a i ona koja će prispjeti na taj račun, treba doznačiti na propisane uplatne računa radi izmirenja porezne obveze.
 
Stavkom 2. istog članka propisano je da rješenje o ovrsi i nalog za plaćanje porezne obveze banka ili druga financijska organizacija ovlaštena za platni promet izvršava sa žiro računa i drugih računa prije svih drugih naloga.
 
Prema tome, kada nadležno porezno tijelo donosi rješenja o ovrsi, banka ili druga financijska organizacija ovlaštena za platni promet obvezna je te naloge izvršiti sa žiro računa i drugih računa poreznog dužnika prije svih drugih naloga.
 
Molimo da s našim mišljenjem upoznate stranku. 
Povratak na prethodnu stranicu