Opći porezni zakon - Porezne prijave
Broj klase:410-01/02-01/38
Urudžbeni broj:513-07/02-2
Zagreb, 04.03.2002
Visina kazne zbog nepravovremenog podnošenja porezne prijave
Gospođa A obratila nam se svojim dopisom u kojem navodi da je zbog podnošenja porezne prijave tek po upozorenju Porezne uprave dobila kaznu od 3.000,00 kuna. Pita zašto je kazna tako drastična kad porez uredno plaća. U nastavku odgovaramo.
 
Temeljem odredbe članka 31. stavak 2. Zakona o porezu na dohodak («Narodne novine» broj 127/00) te članka 60. stavak 4. Općeg poreznog zakona («Narodne novine» broj 127/00) prijava poreza na dohodak mora se podnijeti do konca mjeseca veljače tekuće godine za prethodnu godinu. Porezni obveznik koji ne preda prijavu u zakonskom roku prema odredbom članka 171. stavak 1. točka 15. Općeg poreznog zakona kaznit će se novčanom kaznom od 500,00 do 200.000,00 kuna.
 
Prekršajni postupak vodi se po odredbama Zakona o prekršajima («Narodne novine» broj 2/73 do 33/95) gdje je propisano da se kod odmjeravanja kazne moraju u obzir uzeti sve objektivne i subjektivne okolnosti koje utječu na visinu kazne. Nakon provođenja prekršajnog postupka na temelj utvrđenih činjenica donosi se rješenje o prekršaju kojim se utvrđuje visina kazne.
 
Ukoliko porezna obveznica smatra da kod odmjeravanja kazne nisu uzete u obzir sve subjektivne i objektivne okolnosti može na donijeto rješenje o prekršaju izjaviti žalbu u skladu s uputom o pravnom lijeku koja je navedena na rješenju.
Povratak na prethodnu stranicu