Opći porezni zakon - Poslovne knjige i evidencije
Broj klase:410-01/03-01/1037
Urudžbeni broj:513-07/03-2
Zagreb, 13.11.2003
Čuvanje dokumentacije na elektronskom mediju
U svezi upita poreznog obveznika "A" o mogućnosti čuvanja ulaznih računa na elektronskom mediju procesom digitalizacije (skeniranjem) zbog smanjenja troškova zakonski propisanog čuvanja dokumentacije, u nastavku odgovaramo:
Odredbama članka 55. stavka 2. i 3. Općeg poreznog zakona (Narodne novine, broj 127/00, 86/01 i 150/02) propisano je da se bilježenje podataka u poslovne knjige mora temeljiti na urednim i vjerodostojnim knjigovodstvenim ispravama. Smatra se daje isprava za knjiženje uredna kad se iz nje nedvosmisleno može utvrditi mjesto i vrijeme njezina sastavljanja i njezin materijalni sadržaj, što znači narav, vrijednost i vrijeme nastanka poslovne promjene povodom koje je sastavljena. Vjerodostojna je isprava ona koja potpuno i istinito odražava nastali poslovni događaj.
 
Odredbom članaka 6. Zakona o računovodstvu (Narodne novine, broj 90/92) propisano je da se knjigovodstvene isprave čuvaju u obliku izvornika na nositelju automatizirane obrade, nositelju mikrografske obrade ili na drugi prikladan način.
 
Međutim, odredbama članka 80. stavka 3. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, broj 60/96, 113/97, 7/99, 112/99, 119/99, 44/00, 63/00, 80/00, 109/00, 54/01 i 58/03) propisano je da se računi poslani telekomunikacijskim uređajem ne smatraju računima u smislu odredbe članka 15. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, broj 47/95, 106/96, 164/98, 105/99, 54/00 i 73/00) i članka 75. ovoga Pravilnika. Budući da se računi poslani telekomunikacijskim uređajem ne smatraju računima u smislu odredbe članka 15. Zakona o porezu na dodanu vrijednost, niti naknadno tiskani ulazni računi arhivirani na elektronskom mediju ne mogu se smatrati vjerodostojnim ispravama za knjiženje u poslovnim knjigama.
Sukladno navedenom, ulazni računi dobavljača za isporučena dobra i obavljene usluge, temeljem kojih se može ostvariti pravo na odbitak pretporeza, moraju sadržavati podatke propisane člankom 15. Zakona o porezu na dodanu vrijednost, a njihov sadržaj potrebno je čuvati u izvornom obliku.
 
Porezni obveznici mogu, za svoje potrebe, prenijeti određene dokumente u elektronsku arhivu ako će im to omogućiti brži pregled i pristup dokumentaciji. 
Povratak na prethodnu stranicu