Opći porezni zakon - Poslovne knjige i evidencije
Broj klase:410-01/01-01/308
Urudžbeni broj:513-07/02-2
Zagreb, 12.07.2002
Evidencije o dnevno gotovinskom prometu
Društvo "A", postavilo na je upit za tumačenje odredbe članka 55. stavak 5. Općeg poreznog zakona ("Narodne novine" broj 127/00. i 86/01.), jeli se pod pojmom evidencije o dnevnom gotovinskom prometu podrazumijevaju posebne evidencije o dnevnom gotovinskom prometu ili postojeće evidencije koje porezni obveznici vode u svrhu poreznog nadzora, na koji u nastavku odgovaramo.
 
Odredbom članka 55. stavak 5. Općeg poreznog zakona, propisano je da se evidencije o dnevno gotovinskom prometu moraju voditi na mjestu na kojem se ti primici ostvaruju i u svakom trenutku moraju biti dostupne poreznom tijelu u postupku inspekcijskog nadzora.
 
Prema tome, pod evidencijama o dnevno gotovinskom prometu podrazumijevaju se evidencije koje su dužni voditi porezni obveznici prema odredbama Zakona o porezu na dodanu vrijednost ("Narodne novine", broj 47/95 do 73/2000.)
Povratak na prethodnu stranicu