Opći porezni zakon - Porezno-pravni odnos
Broj klase:410-01/03-01/526
Urudžbeni broj:513-07/03-2
Zagreb, 11.11.2003
Zastupanje po službenoj dužnosti
U svezi obavijesti odvjetnika "A" o postupanju Porezne uprave Područnog ureda Pazin prilikom postavljanja zastupnika po službenoj dužnosti, u nastavku odgovaramo:
Odredbama članka 17. stavka 1. Općeg poreznog zakona (Narodne novine, broj 127/00, 86/01 i 150/02) propisano je da će porezno tijelo po službenoj dužnosti iz reda poreznih savjetnika ili odvjetnika postaviti zastupnika poreznom obvezniku nepoznata sjedišta, prebivališta ili uobičajena boravišta, poreznom obvezniku koji u tuzemstvu nema sjedište, odnosno prebivalište ili uobičajeno boravište, a nije u određenom roku obavijestio porezno tijelo o osobi koja je ovlaštena primati porezne akte, nepoznatom vlasniku imovine koja je predmet poreznog postupka i poreznom obvezniku koji očito izbjegava ili odbija primanje poreznih akata.
 
Odredbom članka 17. stavka 3. Općeg poreznog zakona propisano je da zastupnik ima pravo na nagradu i nadoknadu troškova zastupanja. Nagradu i nadoknadu troškova utvrđuje i isplaćuje porezno tijelo prema propisanoj tarifi. Tarifa o nagradama i naknadama troškova za rad odvjetnika propisana je u Narodnim novinama, br. 16/90 do 11/96.
 
Slijedom navedenoga, troškove zastupanja odvjetnik ima pravo odrediti sukladno visini određenoj Tarifom o nagradama i naknadama troškova za rad odvjetnika, a Porezna uprava će obavljenu uslugu platiti zastupniku iz sredstava državnog proračuna.
Povratak na prethodnu stranicu