Porez na dobit - Utvrđivanje godišnjeg poreza, godišnja porezna prijava
Broj klase:410-01/03-01/55
Urudžbeni broj:513-07/03-2
Zagreb, 31.03.2003
Promjena poreznog razdoblja pri oporezivanju dobiti
Obratio nam se porezni obveznik, pravna osoba A s pitanjem o poreznom razdoblju pri promjeni kalendarske godine na drugo porezno razdoblje. Radi se o tri povezana trgovačka društva kćeri, koja su zatražila od Porezne uprave promjenu poreznog razdoblja za utvrđivanje poreza na dobit, od 01.04. 2002. do 31.03.2003. Porezna uprava je donijela rješenja po kojima se društvima prihvaća zahtjev i odobrava promjena poreznog razdoblja na zatraženi način. Rješenja su donijeta u studenome i prosincu 2002. godine, te porezni obveznici nisu u zakonskom roku sastavili poreznu prijavu za razdoblje od 01.01.1002. do 31.03.2002., pa se postavlja pitanje o načinu postupanja, na koje nastavno odgovaramo.
Prema odredbi članka 10. stavka 4. Zakona o porezu na dobit, Porezna uprava može na zahtjev poreznog obveznika odobriti da se poslovna i kalendarska godina razlikuju. U takvom slučaju porezni obveznik je dužan za razdoblje za koje se utvrđuje porez, podnijeti prijavu poreza na dobit. Prema odredbi članka 19. Zakona o porezu na dobit, porez na dobit utvrđuje se nakon isteka kalendarske godine, ili drugog razdoblja utvrđivanja poreza, prema poreznoj osnovici ostvarenoj u tom razdoblju.
Na temelju navedenoga, porezni obveznik kojemu je promijenjeno porezno razdoblje, obvezan je za razdoblje od 1.siječnja do dana koji prethodi danu novog poreznog razdoblja, sastaviti poreznu prijavu i podnijeti je u roku od četiri mjeseca po isteku razdoblja. U ovom slučaju, porezni obveznik je trebao sastaviti i podnijeti poreznu prijavu (s svim propisanim prilozima), za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2002. godine, Poreznoj upravi do kraja srpnja 2002. Međutim, kako Porezna uprava nije donijela rješenje do kraja razdoblja za koje je trebalo podnijeti poreznu prijavu, u ovom primjeru do 31. ožujka 2002., porezni obveznik nije znao je li mu zahtjev odobren ili nije, te nije mogao u zakonskom roku podnijeti poreznu prijavu za prvo tromjesečje 2002.g.Na temelju navedenoga, smatramo da porezni obveznik treba podnijeti poreznu prijavu u skladu s rješenjem o novom poreznom razdoblju, a to znači da će, iznimno, porezno razdoblje biti dulje od dvanaest mjeseci, tj. da će biti od 1. siječnja 2002. do 31. ožujka 2003., te da je dužan prijavu podnijeti do kraja srpnja 2003. To je moguće iznimno, budući da je rješenje s primjenom unatrag i budući da porezni obveznik nije mogao u zakonskom roku podnijeti poreznu prijavu. U ovom slučaju predujmovi poreza na dobit za devet mjeseci 2002. i tri mjeseca 2004. godine, utvrdit će se tako da se porezna osnovica poreza na dobit podijeli s petnaest mjeseci i iskaže na rednom broju 40. prijave poreza na dobit - PD obrasca.
Povratak na prethodnu stranicu