Porez na dobit - Uračunavanje inozemnog poreza
Broj klase:410-01/02-01/670
Urudžbeni broj:513-07/02-2
Zagreb, 30.09.2002
Ovjera obrasca - Zahtjeva za umanjenje porezne obveze na dividende prema Ugovoru o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja između Republike Hrvatske i Helenske Republike
U vašem upitu navodite kako ste, sukladno članku 22. Zakona o porezu na dobit (Narodne novine, broj 127/00.) i članku 17. Pravilnika o porezu na dobit (Narodne novine, broj 54/01.) prije isplate dividendi inozemnom društvu "A" (Holding) S. A., koje je rezident Helenske Republike, Ministarstvu financija Helenske Republike dostavili na ovjeru obrazac - Zahtjev za umanjenje porezne obveze na dividende. Budući da Republika Hrvatska od 1. siječnja 1999. godine primjenjuje Ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja sa Helenskom Republikom (Narodne novine-Međunarodni ugovori, broj 18/97.), njegove se odredbe u Republici Hrvatskoj primjenjuju ovjerom navedenog obrasca - Zahtjeva od strane nadležnog inozemnog tijela, u ovom slučaju Ministarstva gospodarstva i financija Helenske Republike. Inozemno porezno tijelo nije ovjerilo obrazac - Zahtjev, već je izdalo Potvrdu o rezidentnosti za društvo (Holding) "A", koje je rezident Helenske Republike i primatelj dividendi. Kako je upitno omogućava li izdana Potvrda o rezidentnosti postupanje u skladu s odredbama postojećeg Ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja, dajemo sljedeće mišljenje.
Uvidom u predočenu Potvrdu o rezidentnosti za društvo (Holding)"A", vidljivo je da ona sadrži sve potrebne elemente iz točke VII. Obrasca - Zahtjeva koje popunjava inozemno porezno tijelo. Stoga smo mišljenja da se temeljem podnesenog obrasca — Zahtjeva i priložene Potvrde o rezidentnosti mogu primijeniti odredbe iz Ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja sa Helenskom Republikom.
Povratak na prethodnu stranicu