Porez na dobit - Uračunavanje inozemnog poreza
Broj klase:410-01/02-01/555
Urudžbeni broj:513-07/02-2
Zagreb, 17.06.2002
Porez po odbitku - mišljenje
U vezi s vašim upitom vezanim za primjenu poreza po odbitku, dajemo sljedeće mišljenje.
Republika Hrvatska primjenjuje preuzeti Ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja sa Kraljevinom Norveškom (Narodne novine, broj 53/91), koji čini dio unutarnjeg pravnog poretka Republike Hrvatske, a po pravnoj je snazi iznad zakona te su njegove odredbe obvezujuće.
U skladu s odredbama Ugovora, naknade za usluge koje je obavilo norveško društvo ne podliježu oporezivanju porezom po odbitku u Republici Hrvatskoj, već se prema odredbama članka 7. ("Dobit od poslovanja") Ugovora oporezuju u Kraljevini Norveškoj, osim ako se poslovanje ne obavlja putem stalne poslovne jedinice.
Glede obveze plaćanja poreza po odbitku u slučaju kada nije sklopljen međunarodni ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja, napominjemo da samo usluge navedene u članku 22. Zakona o porezu na dobit (Narodne novine, broj 127/00) i članku 16. Pravilnika o porezu na dobit (Narodne novine, broj 54/01) podliježu plaćanju poreza po odbitku.
S poštovanjem,
Povratak na prethodnu stranicu