Porez na dobit - Olakšice, oslobođenja i poticaji
Broj klase:410-01/03-01/1255
Urudžbeni broj:513-07/04-2
Zagreb, 05.03.2004
Provedba članka 16. i 20. Zakona o porezu na dobit
Trgovačko društvo «A» iz Zagreba, nositelj poticajnih mjera, poreznih i carinskih povlastica iz Zakona o poticanju ulaganja (Narodne novine broj 73/00), postavlja upit u vezi provedbe članka 16. i 20. Zakona o porezu na dobit (Narodne novine, broj 127/00 i 163/03) na koja odgovaramo u nastavku:

1. Kako se utvrđuje početak razdoblja za koje se primjenjuje porezna olakšica: da li je to razdoblje nakon donošenja potvrde Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva, te da li se porezna olakšica primjenjuje za cijelu godinu u kojoj je izdana potvrda nositelju poticajnih mjera?

Porezni obveznik poreza na dobit s namjerom ulaganja, podnosi izvješće/prijavu Ministarstvu gospodarstva, rada i poduzetništva. Ako iz izvješća/prijave proizlazi da ispunjava uvjete iz Zakona o poticanju ulaganja dobiva status nositelja poticajnih mjera, poreznih i carinskih povlastica. Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva uz suglasnost Ministarstva financija izdaje potvrdu propisanu člankom 3. Uredbe o sadržaju izvješća za korištenje poticajnih mjera, poreznih i carinskih povlastica, te nadnu njihova ostvarivanja (Narodne novine broj 53/01), kojom se utvrduje da podnositelj izvješća/prijave ispunjava uvjete iz Zakona o poticanju ulaganja, te dobiva status nositelja poticajnih mjera, te poreznih i carinskih povlastica.

Da bi nositelj poticajnih mjera, poreznih i carinskih povlastica - porezni obveznik poreza na dobit mogao koristiti poreznu olakšicu mora ispuniti uvjete propisane člankom 16. Zakona o porezu na dobit i to:

1. Na dobit ostvarenu od ulaganja koja iznosi najmanje 10 milijuna kuna, porez na dobit plaćat će se po stopi od 7% za vrijeme od 10 godina od godine početka ulaganja, uz uvjet da se u tom razdoblju osigura zapošljavanje najmanje 30 zaposlenika, otpočevši od isteka prve godine ulaganja,
2. Na dobit ostvarenu od ulaganja u iznosu većem od 20 milijuna kuna, porez na dobit plaćat će se po stopi od 3% za vrijeme od 10 godina od godine početka ulaganja, uz uvjet da se u tom razdobiju osigura zapošljavanje najmanje 50 zaposlenika, otpočevši od isteka prve godine ulaganja i
3. Na dobit ostvarenu od ulaganja u iznosu većem od 60 milijuna kuna, porez na dobit plaćat će se po stopi od 0% za vrijeme od 10 godina od godine početka ulaganja, uz uvjet da se u tom razdobiju osigura zapošljavanje najmanje 75 zaposlenika, otpočevši od prve godine ulaganja.
Prva godina korištenja porezne olakšice biti će ona poslovna godina u kojoj je porezni obveznik ispunio uvjete, a porez na dobit utvrduje nakon isteka poslovne godine. Prema članku 20. Zakona o porezu na dobit porezni obveznik koji koristi olakšicu mora u poreznoj prijavi poreza na dobit iskazati i podatke o poreznoj osnovici i poreznoj obvezi prije korištenja olakšica.

2. Da li se iznos poreznih poticaja ostvarenih u prvoj godini ulaganja primjenjuje u predvdenom roku od deset godina ili se iznosi ulaganja tijekom razdobija od deset godina mogu kumulirati tako da se ostvarenje maksimalnih povlastica ostvaruje dostizanjem potrebnog kumuliranog iznosa?

Iznosi ulaganja tijekom predviđenog razdoblja od deset godina mogu se kumulirati, a ostvarenje maksimalnih poreznih povlastica ostvariti će se dostizanjem kumuliranog iznosa ulaganja u skladu s člankom 16. Zakona o porezu na dobit. Ukupan iznos porezne povlastice, koju nositelj poticajnih mjera može iskoristiti tijekom trajanja roka korištenja porezne povlastice, ne može prelaziti iznos samog ulaganja.

3. Koju dokumentaciju treba nositelj poreznih poticaja priložiti uz poreznu prijavu da bi mogao koristiti poreznu povlasticu?

Da bi nositelj poticajnih mjera mogao koristiti poreznu povlasticu iz članka 16. Zakona o porezu na dobit, u privitku porezne prijave poreza na dobit dostavlja potvrdu Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva, specifikadju visine i strukture ulaganja odnosno unosa nove opreme prema vrsti i vrijednosti, te broj zaposlenika na početku i na kraju poreznog razdoblja. Iznos porezne povlastice utvrduje se kao razlika obračunatog poreza na dobit izračunatog primjenom propisane stope i povlaštenih stopa.
Povratak na prethodnu stranicu