Porez na dobit - Olakšice, oslobođenja i poticaji
Broj klase:410-01/03-01/361
Urudžbeni broj:513-07/03-2
Zagreb, 18.04.2003
Porezne olakšice na područjima posebne državne skrbi
Poduzeće A obratilo nam se s pitanjem u svezi prava na porezne olakšice od obavljanja djelastnosti na području posebne državne skrbi, na koje nastavno dajemo mišljenje.

Poduzeće obavlja djelatnost i na području posebne državne skrbi u dvije poslovne jedinice u Iloku i Nuštru. Ljekarna u Iloku zapošljava četiri zaposlenika a ljekarna u Nuštru dva zaposlenika pa postavljaju pitanje mogu li ostvariti olakšicu iz članka 13. Zakona o porezu na dobit, jer poslovnice pojedinačno ne zapošlavaju po pet zaposlenika.
U članku 13. Zakona o porezu na dobit ("Narodne novine" br. 127/2000), propisano je da porezni obveznici koji obavljaju djelatnost na području posebne državne skrbi i zapošljavaju više od pet zaposlenika u radnom odnosu na neodređeno vrijeme, pri čemu više od 50% zaposlenika ima prebivalište i boravi na području posebne državne skrbi, plaćaju porez na dobit po umanjemim propisanim stopama. Smatra se da porezni obveznik zapošljava na neodređeno vrijeme zaposlenika s područja posebne državne skrbi, ako je zaposlenik proveo u radnom odnosu kod poreznog obveznika i imao prebivalište i boravio na području posebne državne skrbi najmanje devet mjeseci u poslovnoj godini.

Prema navedenom, u Zakonu o porezu na dobit propisan je uvjet da porezni obveznik na području posebne državne skrbi zapošljava njamanje pet zaposlenika, što znači da ne mora svaka poslovna jedinica zapošlavati taj broj. Zato smatramo da, ako je ispunjen i uvjet da 50% zaposlenika ima prebivalište i boravi na području posebne državne skrbi, poduzeće A imaju pravo na olakšicu iz članka 13. Zakona o porezu na dobit.
Povratak na prethodnu stranicu