Porez na dobit - Olakšice, oslobođenja i poticaji
Broj klase:410-01/03-01/129
Urudžbeni broj:513-07/02-2
Zagreb, 14.04.2003
Prijava poreza na dobit za područja posebne državne skrbi
Nakon niza telefonskih upita u svezi prijave poreza na dobit za porezne obveznike s područja od posebne državne skrbi druge i treće skupine, mogu li ostvariti poreznu olakšicu za cijelu 2002. godinu, jer su kao takva područja određena tijekom godine, izmjenom Zakona o područjima posebne državne skrbi, objavljenom u «Narodnim novinama» br. 88/02, i u Odluci o potvrđivanju statusa pripadnosti općina trećoj skupini područja posebne državne skrbi objavljenoj u «Narodnim novinama» br. 138/2002., nastavno, dodatno, upućujemo na način postupanja.
U Uputi za popunjavanje i podnošenje prijave poreza na dobit za 2002. godinu, dane pod brojem klase ovog pisma, Ur.br: 513-07/02-1 od 15. ožujka 2003., za popunjavanje rednog broja 28. Olakšice i oslobođenja za područja posebne državne skrbi (čl.13. Zakona), navedeno je:
»Područjima posebne državne skrbi, koja ostvaruju olakšicu pri obračunu poreza na dobit za 2002., smatraju se područja obuhvaćena izmjenom Zakona o područjima posebne državne skrbi, objavljenom u »Narodnim novinama» br. 88/02, i u Odluci o potvrđivanju statusa pripadnosti općina trećoj skupini područja posebne državne skrbi objavljenoj u »Narodnim novinama» br. 138/2002.», bez ograničenja na pravo priznavanja olakšice samo na razdoblje nakon donošenja navedenih propisa, što znači da porezni obveznici, koji ispunjavanju ostale uvjete, mogu ostvariti pravo na poreznu olakšicu za cijelu 2002. godinu.
Ostali propisani uvjeti u članku 13. Zakona o porezu na dobit koje porezni obveznik mora ispuniti, su da obavija djelatnost na području posebne državne skrbi i zapošljava više od pet zaposlenika u radnom odnosu na neodređeno vrijeme, pri čemu više od 50% zaposlenika ima prebivalište i boravi na području posebne državne skrbi. Smatra se da porezni obveznik zapošljava na neodređeno vrijeme zaposlenika s područja posebne državne skrbi, ako je zaposlenik proveo u

radnom odnosu kod poreznog obveznika i imao prebivalište i boravio na području posebne državne skrbi najmanje devet mjeseci u poslovnoj godini.
Porezni obveznik nije obvezan uz poreznu prijavu, PD obrazac, dostaviti dokaze o statusu zaposlenika, već je to obvezan osigurati u ispravama na temelju kojih vodi poslovne knjige i koje mogu biti predmet nadzora. Prebivalište i boravište zaposlenika ne mora biti s područja posebne državne skrbi iste skupne. Isto tako nije uvjet da zaposlenici ostvaruju pravo na povlašteni osobni odbitak pri obračuni poreza na dohodak za svih devet mjeseci (što je razlog brojnim pitanjima zbog upute za prijavu poreza na dohodak), nego je bitno da prebivaju i borave na nekom od područja posebne državne skrbi i da su zaposleni na neodređeno vrijeme kod poreznog obveznika, najmanje devet mjeseci.
Povratak na prethodnu stranicu