Porez na dobit - Olakšice, oslobođenja i poticaji
Broj klase:410-01/02-01/530
Urudžbeni broj:513-07/02-2
Zagreb, 27.06.2002
Poticaji zapošljavanja po Zakonu o porezu na dobit
Obratio nam se porezni obveznik "D", u svezi prava korištenja porezne olakšice putem poticaja zapošljavanja kod statusnih promjena. Radi se o slučaju kada porezni obveznik prenosi neiskorišteno pravo u naredno porezno razdoblje, u kojemu se pripaja društvu preuzimatelju, o čemu nastavno dajemo mišljenje.
U članku 17. stavku 1. Zakona o porezu na dobit ("Narodne novine" br.117/2000), propisano je da se porezna osnovica dodatno može umanjiti po osnovi plaća novih zaposlenika i to za visinu plaća i doprinosa na plaću koji su obračunani za razdoblje za koje se utvrđuje porez, a isplaćeni do dana podnošenja porezne prijave. U stavcima 4. i 5. istog članka propisano je da pravo na umanjenje porezne osnovice za plaću i doprinose na plaću novog zaposlenika porezni obveznik može koristiti godinu dana od dana zaposlenja novog zaposlenika, a iznimno porezni obveznik može pravo na dodatno umanjenje porezne osnovice za isplaćene plaće i doprinose na plaću novih zaposlenika - invalida koristiti tri godine računajući od dana njihova zaposlenja.
Prema navedenom, porezni obveznik koji je u poreznom razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2001. godine ostvario pravo i iskoristio dio porezne olakšice neiskorišteni dio olakšice prenosi u naredno razdoblje (ili naredna razdoblja ako se radi o invalidima).

Budući da je u poreznom razdoblju, u koje se prenosi neiskorišteni dio olakšica, došlo do pripajanja poreznog obveznika, društva, drugom društvu preuzimatelju, preuzimatelj je pravni slijednik pripojenog društva i, kao pravni slijednik, može koristiti prenesenu poreznu olakšicu pripojenog društva uz iste uvjete uz koje bi ih koristio porezni obveznik da nije došlo do statusne promjene. Navedeno proistječe iz odredbe članka 11. stavka 2. Zakona o porezu na dobit, u kojoj je rečeno da prava i obveze spojenih ili pripojenih poreznih obveznika iz porezno-pravnog odnosa preuzima pravni slijednik.
Povratak na prethodnu stranicu