Porez na dobit - Olakšice, oslobođenja i poticaji
Broj klase:410-19/02-01/43
Urudžbeni broj:513-07/02-02
Zagreb, 23.01.2002
Porezne povlastice za predviđena ulaganja
Vašim dopisom Klasa: 413-01/01-01/53 i Ur. broj: 526-07/02-05 od 11. siječnja 2002. godine obavještavate nas da je trgovačko društvo «A» podnijelo zahtjev za korištenje poticajnih mjera propisanih u Zakonu o poticanju ulaganja («Narodne novine», broj 73/00). Temeljem članka 10. točka 2 Zakona o poticanju ulaganja i članka 3. Uredbe o sadržaju za korištenje poticajnih mjera, poreznih i carinskih povlastica, te načinu njihova ostvarivanja («Narodne novine», broj 53/01), dajemo slijedeće mišljenje:
Podnositelj zahtjeva «A», koristit će poreznu povlasticu ako ispunjava uvjete iz članka 16. Zakona o porezu na dobit («Narodne novine», broj 127/00). Poreznu povlasticu koristit će na temelju potvrde kojom se utvrđuje da podnositelj izvješća/prijave ispunjava uvjete iz Zakona o poticanju ulaganja, na način da prilikom predaje godišnje porezne prijave poreza na dobit postupi u skladu sa člankom 20. Zakona o porezu na dobit.
Povratak na prethodnu stranicu