Porez na dobit - Porezno razdoblje
Broj klase:410-01/03-01/565
Urudžbeni broj:513-07/03-2
Zagreb, 29.07.2003
Prijenos gubitka
Obratio nam se Kaufland Hrvatska k.d. iz Zagreba, Jure Kaštelana 19, s pitanjem u svezi prijenosa gubitka kod promjene poreznog razdoblja. Porezna uprava odobrila je tom poreznom obvezniku pravo na podnošenje prijave poreza na dobit za razdoblje koje se razlikuje od kalendarske godine i prvo promijenjeno razdoblje traje od 1. ožujka 2004. do 28. veljače 2005. godine. Za prijelazno razdoblje u trajanju od dva mjeseca, od 1. siječnja do 28. veljače 2004. godine, porezni obveznik dužan je podnijeti poreznu prijavu poreza na dobit. Postavljeno je pitanje hoće li se prijelazno razdoblje od dva mjeseca računati kao kalendarska godina pri prijenosu gubitka ili će se za porezne potrebe uzeti razdoblje od 14. mjeseci, na koje nastavno odgovaramo.
U članku 9. stavak 1. i 2. Zakona o porezu na dobit ("Narodne novine" br. 127/2000), propisno je da, ako se u postupku utvrđivanja porezne osnovice utvrdi negativna osnovica porezni obveznik ima porezni gubitak koji se prenosi i nadoknađuje umanjivanjem porezne osnovice u idućim poreznim razdobljima. U stavku 4. istog članka propisano je da porezni obveznik gubi pravo na odbitak poreznog istekom pete godine računajući od godine za koju je porezni gubitak utvrđen.
Prema navedenom, prijenos gubitka dopušten je u razdoblju od pet kalendarskih godina, iz čega se zaključuje da se gubitak može prenositi do isteka pete godine, računajući i godinu za koju je utvrđen. Budući da je došlo do promjene poreznog razdoblja, peta kalendarska godina ističe 31. prosinca, tj. prije isteka poreznog razdoblja, koje ističe 28. veljače, smatramo da porezni obveznik ima pravo na prijenos gubitka u poreznom razdoblju u kojemu ističe peta kalendarska godina.
Povratak na prethodnu stranicu