Porez na dobit - Porezna osnovica
Broj klase:410-01/03-01/984
Urudžbeni broj:513-07/04-3
Zagreb, 05.02.2004
Porezno priznavanje rashoda kod oporezivanja dobiti
Prema navodima u vašem pismu, trgovačko društvo d.o.o. "A" osnovano je na temelju Odluke Vlade Republike Hrvatske od 8. kolovoza 2002. godine. Temeljem iste Odluke društvo je preuzelo od Kaznionice u Lipovici poslove i zaposlenike koji rade na preuzetim poslovima, a temeljni kapital društva utvrđen je diobenom bilancom između gospodarske jedinice Kaznionice u Lipovici i Kaznionice u Lipovici. Odlukom je utvrđeno da će društvo zapošljavati i zatvorenike, te da će sufinancirati zatvorski sustav svotom od 2% od ukupnog prihoda trgovačkog društva. Na temelju navedenih odredbi iz ugovora Uprava za zatvorski sustav pri Ministarstvu pravosuđa, uprave i lokalne samouprave, dostavljala je tijekom 2003. godine zahtjeve za sufinanciranje u procijenjenom iznosu od 2% tekućeg mjesečnog prihoda po kojemu je društvo plaćalo kaznionicama u državi svote koje je Ministarstvo odredilo. Plaćene svote premašuju 2% prihoda prethodne godine, te ste nam uputili zahtjev da vam odobrimo porezno priznavanje rashoda i iznad 2% u smislu odredbe članka 5. stavak 2. točke 9. Zakona o porezu na dobit ("Narodne novine" br. 127/2000. i 163/2003.).
U odredbama Zakona o porezu na dobit nije predviđena mogućnost da Porezna uprava izdaje rješenje o poreznom priznavanju rashoda, te nismo u mogućnosti donijeti takvo rješenje. Zato ćemo se samo očitovati glede poreznog statusa opisanih davanja po propisima o oporezivanju dobiti.
U opisanom slučaju svotu u visini 2% od prihoda prethodne godine društvo je uplaćivalo pojedinim kaznionicama na način koji je odredilo Ministarstvo pravosuđa, uprave i lokalne samouprave, iz čega je razvidno da je to Ministarstvo stjecalo prihode i rashode izvan proračuna. Odredbe u svezi darovanja, na koje se
pozivate u upitu, ne odnose se na vašu situaciju. Naime, u članku 5. stavak 2. točka 9. Zakona o porezu na dobit («Narodne novine» br. 127/2000. i 163/2003.), propisano je da se u rashode poreznog razdoblja uključuju i darovanja u naravi ili novcu, a u stavku 15. istoga članka da se u rashode poreznog razdobija uključuju i darovanja u naravi ili u novcu doznačena na žiro račun u kulturne, znanstvene, odgojno-obrazovne, zdravstvene, humanitarne, športske, vjerske i druge svrhe, udrugama i drugim osobama koje navedene djelatnosti obavljaju u skladu s posebnim propisima. Smatramo da vaša davanja kaznionicama, koja je odredila Vlada Republike Hrvatske, ne spadaju u navedene rashode. Isto tako davanje ne spada u zakonsku obvezu koja bi bila rashod društva. Nadalje, kako postupiti ako društvo ima gubitak u poslovanju, nema spomena u Odluci Vlade.
S obzirom na sve navedeno, mišljenja smo da svota u visini 2% prihoda društva d.o.o."A", koja se uplaćuje kaznionicama, nije rashod društva nego dio dobiti koji se koristi za opisanu namjenu. Pri tome visina svote koja se daje za kaznionicama može biti izračunata u postotku od stečenih prihoda.
Povratak na prethodnu stranicu