Porez na dobit - Porezna osnovica
Broj klase:410-01/02-01/573
Urudžbeni broj:513-07/02-2
Zagreb, 11.09.2002
Oporezivanje potpora danih zadrugama
Na temelju pisma koje ste nam proslijedili, a u kojemu Neovisna udruga poljoprivrednih zadruga i zadrugara iz grada A postavlja pitanje u svezi plaćanja poreza na dobit na primljene potpore, nastavno odgovaramo.
Prema članku 2. Zakona o porezu na dobit ("Narodne novine" br. 127/2000), porezni obveznik poreza na dobit je trgovačko društvo i druga pravna osoba koja obavlja djelatnost radi stjecanja dobiti. Poljoprivredna zadruga je pravna osoba koja obavlja gospodarstvenu djelatnost radi stjecanja dobiti, što znači da je obveznik poreza na dobit.
Prema odredbi članka 3. stavka 2. Zakona o porezu na dobit, osnovica poraza na dobit utvrđuje se kao razlika između prihoda i rashoda. U članku 4. stavku 16. Zakona o porezu na dobit propisano je da se prihodima poreznog razdoblja smatraju i svote primljene državne pomoći i poticaja u povezanosti s odnosnim rashodima. To znači da su primljene potpore prihodi poreznog razdoblja i iskazuju se u prijavi poreza na dobit u dijelu u kojemu su iskazani i rashodi za koje je potpora namijenjena. Ako je potpora namijenjena za kupnju dugotrajne imovine, u prihode se uključuje iznos koji je jednak iznosu obračunane amortizacije. Dio neiskorištenih potpora, poticaja i pomoći iskazuje se kao odgođeni prihod.
Prema navedenim odredbama, primljene potpore iskazuju se kao prihod poreznog razdoblja u kojemu su primljene u dijelu u kojemu su iskazani i rashodi za koje je potpora primljena, što znači da nema porezne osnovice za primljene potpore tj. na primljene potpore ne plaća se porez na dobit.
Povratak na prethodnu stranicu