Porez na dobit - Porezna osnovica
Broj klase:410-01/02-01/522
Urudžbeni broj:513-07/02-2
Zagreb, 17.07.2002
porez po odbitku-Ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja
U vezi s vašim upitom vezanim za primjenu poreza po odbitku, dajemo sljedeće mišljenje.
Republika Hrvatska od 1. siječnja 2002. godine primjenjuje Ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja porezima na dohodak i na imovinu sa Republikom Austrijom (Narodne novine-Međunarodni ugovori, broj 3/01.), koji čini dio unutarnjeg pravnog poretka Republike Hrvatske, a po pravnoj je snazi iznad zakona te su njegove odredbe obvezujuće.
U skladu s odredbama Ugovora, naknade za usluge koje je obavilo austrijsko društvo ne podliježu oporezivanju porezom po odbitku u Republici Hrvatskoj, već se prema odredbama članka 7. ("Dobit od poslovanja") Ugovora oporezuju u Republici Austriji, osim ako se poslovanje ne obavlja putem stalne poslovne jedinice.
Glede obveze plaćanja poreza po odbitku u slučaju kada nije sklopljen međunarodni ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja, napominjemo da samo usluge navedene u članku 22. Zakona o porezu na dobit (Narodne novine, broj 127/00) i članku 16. Pravilnika o porezu na dobit (Narodne novine, broj 54/01) podliježu plaćanju poreza po odbitku.
S poštovanjem,
Povratak na prethodnu stranicu