Porez na dobit - Porezna osnovica
Broj klase:410-01/02-01/245
Urudžbeni broj:513-07/02-2
zagreb, 25.03.2002
Oporezivanje državnih poticaja
Obratili ste nam se s pitanjem oporezuju li se porezom na dobit poticaji u morskom ribarstvu ostvareni prema Zakonu o novčanim poticajima i naknadama u poljoprivredi i ribarstvu («Narodne novine» br. 29/99), koja primate za proizvodnju svih vrsta ribljih proizvoda od domaćeg ulova male plave ribe (srdele, inćuna i papaline) na otocima, na koje nastavno odgovaramo.
U članku 4. stavku 1. Zakona o porezu na dobit («Narodne novine» br. 127/2000), propisano je da su prihodi povećanja gospodarstvenih koristi u obliku priljeva ili povećanja imovine ili smanjenja obveza koja imaju za posljedicu povećanje kapitala. U stavku 16. istog članka navedeno je da se u prihode poreznog razdoblja uključuju i iznosi državnih pomoći i poticaja u povezanosti s odnosnim rashodima.
Navedene odredbe znače da se poticaji i potpore smatraju prihodima, međutim, kao prihod se iskazuje dio sučeljen s iskazanim rashodima koji su u svezi primljenih poticaja. Neiskorišteni dio potpora, poticaja i pomoći primljenih u razdoblju oporezivanja, koji će u budućim razdobljima biti sučeljen s rashodima, iskazuje se kao odgođeni prihod. Ako je poticaj primljen za kupnju dugotrajne imovine, u prihode se uključuje iznos koji je jednak iznosu obračunane amortizacije.
U poreznom razdoblju u kojemu su primljeni poticaji za ulaganja u proizvodnju svih vrsta ribljih proizvoda od domaćeg ulova male plave ribe i zapošljavanje, iskazuje se kao prihod dio koji je utrošen u istom razdoblju, a neiskorišteni dio iskazuje se kao odgođeni prihod. Sučeljavanje prihoda s rashodima znači da nema porezne osnovice te se, u konačnici, takvi prihodi ne oporezuju,
Povratak na prethodnu stranicu