Porez na dobit - Porezni obveznik
Broj klase:410-01/02-01/276
Urudžbeni broj:513-07/02-1
zagreb, 19.03.2002
Primjena Zakona o porezu na dobit na društva u stečaju
Na temelju niza upita društava u stečaju jesu li obveznici poreza na dobit za 2001., nastavno odgovaramo.
Prema odredbi članka 2. stavka 1. Zakona o porezu na dobit ("Narodne novine" br. 127/2000), porezni obveznik poreza na dobit je trgovačko društvo i druga pravna osoba koja obavlja djelatnost radi stjecanja dobiti.
Društvo u stečaju je trgovačko društvo i pravna osoba ali nije porezni obveznik poreza na dobit, neovisno o tome radi li se o stečaju uz preustroj, za 2001. godinu. Navedeno nije propisana u odredbama o poreznom obvezniku poreza na dobit, već u odredbama o poreznom razdoblju.
Prema odredbama članka 10. stavka 1. i stavka 3. točke 5. Zakona o porezu na dobit, propisano da se porez na dobit kod otvaranja stečaj utvrđuje za dio poslovne godine i to za razdoblje koje se nastavlja na posljednju poslovnu godinu do otvaranja stečaja. Nakon otvaranja stečaja nije propisano razdoblje oporezivanja.
Naime, u navedenim odredbama Zakona propisano da je poslovna godina u pravilu kalendarska godina, te da se porez na dobit utvrđuje i za dio poslovne godine i to, uz ostala razdoblja, i za razdoblje koje se nastavlja na posljednju poslovnu godinu, do dana koji prethodi otvaranju stečaja. Uz dijelove poslovne godine kao porezna razdoblja, navedena su sva razdoblja, uključujući i razdoblje likvidacije, ali nije navedeno i razdoblje stečaja, iz čega proistječe da društvo u stečaju nije obveznik poreza na dobit.

Ako je tijekom godine nad društvom otvoren stečaj, porezno razdoblje je ono koje se nastavlja na posljednju poslovnu godinu do otvaranja stečaja, odnosno porezno razdoblje je od 1. siječnja 2001. do dana koji prethodi otvaranju stečaja.
Društvo nad kojim je otvoren stečaj obvezno je sastaviti poreznu prijavu poreza na dobit za dio poslovne godine do otvaranja stečaja odnosno pokretanja postupka likvidacije.
Navedeno se odnosi i na društva nad kojima je stečaj otvoren prije 1. siječnja 2001. godine, od kada se primjenjuje navedeni Zakon o porezu na dobit.
Napominjemo da smo, u smislu navedenoga, tumačenje poreznog statusa društava u stečaju dali i u Uputi o sastavljanju i podnošenju porezne prijave obveznika poreza na dobit i obračunavanju poreza na dobit po godišnjem obračunu za 2001. godinu pod brojem Klasa: 410-01/02-01/58; Ur.br: 513-07/02-1 od 28. veljače 2002.
Povratak na prethodnu stranicu